สมาชิก
แลกเปลี่ยน

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

นาย นเรศ หอมหวล
  • เข็นคนป่วย ช่วยเหลือคนไข้ ย้ายคนท้องเข้าห้องคลอด ปลอดจากงานประจำ ก็มาทำบัตรให้ผูมารับบริการ งานสาธารณสุข
  • งานนอกเหนือหน้าที่งานในชุมชน สวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย งานเครือข่ายเกษตรกร
  • สมาชิกเลขที่ 44085
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Sun Jan 06 2008 11:29:29 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Fri Apr 25 2014 11:14:01 GMT+0700 (ICT)