เกาหลีเหนือ(13)การจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือ

 การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อไขว่คว้าใบปริญญาบัตรสักใบเพื่อเป็นใบเบิกทางศสู่อนาคต แต่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลีเหนือคือการที่ทุกคนมีภารกิจ(Mission)สำคัญที่จะต้องช่วยชาติให้บรรลุ เพราะภารกิจเพื่อชาติรออยู่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยทุกแห่งบอกชัดเจนว่า มีขึ้นเพื่อผลิตนักศึกษา ปัญญาชนเพื่อให้ออกไปเป็น “ผู้ปฎิบัติงานของชาติ” (National cadre)  

การจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือ

        ในช่วงเวลาบ่าย 3 โมง ของวันนี้ (12 ต.ค.53)    หลังจากที่                 ได้ฟังบรรยายจากโปรเฟรสเซอร์มูนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะแขกของรัฐบาลมีโอกาสได้ไปแวะเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีเหนือ  การศึกษาถือเป็นหน้าที่ๆสำคัญมากของรัฐ  รัฐต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ 11 ปี คือเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 แต่เริ่มภาคบังคับในชั้นอนุบาล 3  (เรียน 1 ปี)ระดับประถม(เรียน 4 ปี)ระดับมัธยม(เรียน 6 ปี) แต่เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงระดับปริญญาเอก แนวคิดในการจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนหลักการของแนวคิดปรัชญาจูเช่ที่ว่า “ประชาชนคือเจ้านาย หรือเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงคิดเงินจากเจ้านายหรือคิดเงินจากเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ 

 อดีตประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ถือว่า การสร้างชาติคือการสร้างคน

           ประเทศชาติจะเข้มแข็ง และพัฒนาไปไม่ได้ หากประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการศึกษา  “การศึกษามิใช่เป็นเพียงสิทธิ แต่เป้นภาระหน้าที่”รัฐจึงกำหนดให้ทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพที่จะช่วยตนเอง

           การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อไขว่คว้าใบปริญญาบัตรสักใบเพื่อเป็นใบเบิกทางศสู่อนาคต  แต่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลีเหนือคือการที่ทุกคนมีภารกิจ(Mission)สำคัญที่จะต้องช่วยชาติให้บรรลุ เพราะภารกิจเพื่อชาติรออยู่  เป้าหมายของมหาวิทยาลัยทุกแห่งบอกชัดเจนว่า มีขึ้นเพื่อผลิตนักศึกษา ปัญญาชนเพื่อให้ออกไปเป็น “ผู้ปฎิบัติงานของชาติ” (National cadre)

           ปรัชญามหาวิทยาลัยทุกแห่งชัดเจนว่า จะสร้างชาติให้ได้ผลต้องยึดปรัชญาการศึกษาแบบจูเช่ (Juche-oriented education)   การสร้างปัญญาชนตามปรัชญาจูเช่นั้นจะต้องให้นักศึกษา รู้จักเรื่องประเทศของตนให้ดีที่สุด ต้องเป็นอิสระจากการครอบงำ อิสระจากการเป็นทาสทางปัญญาของแนวคิดเก่าๆ ที่ชอบพึ่งพิงความคิดจากภายนอก เน้นการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ เมื่อเป็นนักศึกษาแล้วเรื่องเรียนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง (Study – First policy) และต้องเชี่ยวชาญที่สุดในสาขาที่เรียน

             เป้าหมายของชาติคือ การไปช่วยบูรณะปฎิสังขรณ์ชาติ  เพราะหลังจากการปลดแอกจากญี่ปุ่น  ประเทศชาติขาดปัญญา ล้าหลังด้านวิทยาศาสตร์ มีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไม่ถึง 10 คนเพราะญี่ปุ่นไม่ต้องการให้เกาหลีฉลาดรู้ทัน  ประเทศชาติต้องการปัญญาชนอย่างรีบด่วนเพื่อไปสร้างชาติ ประเทศเกาหลีเหนือจึงทุ่มเทให้กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชากรทั้งประเทศ

                    นักศึกษาที่จะมาศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีเหนือนั้น  ต้องผ่านการกลั่นกรอง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 3 ประการ

          1.ผลการเรียน  ต้องเป็นผลการเรียนที่เยี่ยมมาก โดยเฉพาะผลการเรียนปีสุดท้ายในระดับมัธยมทั่วประเทศ

          2.นักเรียนผู้นั้นต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ การเมืองการปกครองของประเทศ

         3.ประวัติของครอบครัว ต้องเคยอุทิศตนให้กับพรรคแรงงาน ยิ่งปู่ย่า ตา ยาย ในอดีตเคยเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ร่วมต่อสู้สร้างชาติมาด้วยกันยิ่งมีภาษีดี

       โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด มาตามลำดับ โดยมีประวัติเป็นคนดีของชุมชน ของสังคมและของประเทศชาติไม่ใช่เรียนดีเพียงอย่างเดียว

       เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วรัฐดูแลทุกอย่าง ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า หนังสือ เงินก้นถุงติดกระเป๋า

          เมื่อบัณฑิตจบออกไปทุกคนต่างมีภารกิจเพื่อชาติ รัฐมีตำแหน่งงานรออยู่ มีอนาคตชัดเจนว่าจะไปมีอาชีพอะไร   มีที่พัก ขนาดของแฟลตที่พักขึ้นกับขนาดของครอบครัว

          รัฐอยากให้ประชากรเพิ่มขึ้น สนับสนุนการเพิ่มจำนวนประชากร  เนื่องจากประชากรได้ตายไปจำนวนมากมายในช่วงสงคราม  หญิงมีครรภ์ลาคลอดได้ 6 เดือน(ก่อนคลอด 3 เดือนและเลี้ยงลูกให้นมลูกหลังคลอด 3 เดือน)

หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยคิมอิลซุง....

               

       เกาหลีเหนือมีมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่ง ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง(Specialized university) แต่มหาวิทยาลัยที่ดิฉันไปเยือนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลายสาขา(Comprehensive university)ชื่อ  มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง

อาคาร สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยคิมอิลซุง.....

          

          มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค.1946 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท เอก

                       

            เราได้มีโอกาสไปดูห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ ทันสมัยมากมีฐานข้อมูลจากต่างประเทศหลายฐาน มีหนังสือ มีอีบุ๊ค มีคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

             

  นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปชมสระว่ายน้ำในมหาวิทยาลัยคิมอิลซุง

        

 ความโออ่าทันสมัยไม่แพ้ระบบทุนนิยมแม้แต่น้อย

                    

           หลังเลิกเรียน เด็กๆและเยาวชนในเกาหลีมักไปฝึกฝนในด้านที่ตนเองถนัด ซึ่งจะมีสถาบันสอนทักษะทุกด้านที่รัฐบาลจัดให้ฟรี เช่นกีฬา ยิมนาสติก บัลเลย์ เปียโน ไวโอลิน ขับร้องโอเปร่า ฟ้อนรำ เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การลงทุนกับเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลีเหนือส่งผลให้ประเทศของเขาเป็นเมืองปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ปลอดอาชญากรรม ปลอดโสเภณี และปลอดมลภาวะอีกด้วย

ถนนหน้ามหาวิทยาลัย ไม่มีร้านรวง ห้างสรรพสินค้า อาคารสูงในภาพคือที่พักอาศัย

           เมื่อหันมามองบ้านเรา  เด็กไทยมีศูนย์การค้า มีตู้เกมส์  มีเกมส์ออนไลน์ มีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์มี แก๊งค์เสพย์ยาเสพย์ติด เที่ยวผับ เที่ยวบาร์ และเด็กจำนวนไม่น้อยที่จบอนาคตตนเองที่สถานพินิจ สถานอาบอบนวด ร้านคาราโอเกะ นักศึกษาต้องออกมาขายตัวเพื่อหาค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่แพง เพราะบ้านเรารับเอาความคิดเสรีนิยมสุดโต่งมาใช้ นำกลไกตลาดมาจัดการด้านการศึกษา มีหลักสูตรพิเศษ มีนอกระบบฯลฯ มีค่าใช้จ่ายสูง นักการศึกษามัวแต่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้คิดถึงสังคมและประเทศชาติโดยรวม

       ยุทธศาสตร์สร้างชาติด้วยการติดอาวุธทางปัญญาตามปรัชญาจูเช่ ของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นนวัตกรรม ที่ได้มาจากบทเรียนของเกาหลีเหนือเอง และกำลังนำพาประชาชนและประเทศของเขาก้าวหน้า ด้วยมันสมอง จิตวิญญาณ ที่เปี่ยมไปด้วยความ “รักชาติ”

          ในฐานะที่เป็นคนในแวดวงการศึกษาจากประเทศไทย  จึงอดรู้สึกยินดีไม่ได้ที่ได้มาพบเจอประเทศสังคมนิยมประเทศหนึ่ง ที่พยายามให้การศึกษากับประชาชน(Social education)อย่างจริงจังตามอุดมการณ์ปรัชญาจูเช่ ปลุกสำนึกให้คนรักชาติ รักศักดิ์ศรี เน้นพึ่งตนเอง พึ่งคนในชาติเป็นหลัก

      และดิฉันได้อำลามหาวิทยาลัยคิมอิลซุง  มาด้วยความประทับใจ.

                                             ด้วยจิตคารวะ

                                                 มาตายี.

บันทึกไว้เมื่อ 12 ต.ค.53.ณ.กรุงเปียงยาง.เวลา 23.49 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 413349
 เขียน:  
 ความเห็น: 78  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

krukorkai
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 14:37:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ตามมาเที่ยวเกาหลีเหนือ ทำให้ทราบว่าเกาหลีเหนือเขาให้ความสำคัญของการศึกษามาก

ในฐานะที่เป็นคนในแวดวงการศึกษาจากประเทศไทย  จึงอดรู้สึกยินดีไม่ได้ที่ได้มาพบเจอประเทศสังคมนิยมประเทศหนึ่ง ที่พยายามให้การศึกษากับประชาชน(Social education)อย่างจริงจังตามอุดมการณ์ปรัชญาจูเช่ ปลุกสำนึกให้คนรักชาติ รักศักดิ์ศรี เน้นพึ่งตนเอง พึ่งคนในชาติเป็นหลัก"

ขอบคุณค่ะที่นำมาแบ่งปัน

มาตายี
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 14:51:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณครู ป. 2Ico32ครูปอสอง

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามเรื่องราวของการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือค่ะ...

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 15:39:33 GMT+0700 (ICT)
 • มาแล้วครับ
 • ปรัชญาการศึกษาระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมมันต่างกันตรงนี้แหละครับ
 • ของเราทุนนิยม
 • ยิ่งศึกษายิ่งเห็นแก่ตัว

สวัสดีคะน้องครูกระแต ขอบคุณที่ไปเยี่ยมพี่สุนะคะ มีอะไรดีมาบอกใช่ไหมคะ ฝากความคิดถึงท่านป๋าด้วยนะคะ พี่สุเคยฟรีเชนท์ ตอนเป็นนักศึกษา  แล้วป๋าชมว่าพี่สุ พูดเข้าท่า และรู้จักจุดมุ่งหมายของการเป็นผู้นำ ถ้าพี่สุเอารูปตอนเข้าค่ายนวภพให้ท่านดู รูปตอนพี่สุฟรีเชนท์ แล้วป๋าเป็นคนตัดสินในคำพูดของนักศึกษา ว่าใครเข้าท่าที่สุด แต่ป๋าคงจำไม่ได้  คิดถึงป๋าเหมือนกันนะคะ ป๋าเก่งมาก ต้นไม้หล่นไม่ไกลต้น ก็คือน้องครูกระแตนี่เองคะ สงสัยเก่งทั้งตระกูล พร้อมทาญาตินะคะ ชมกันเองแล้ว

-พี่สุมาเที่ยวเกาหลีด้วยคน และรู้สึกทึ่งเกาหลีหลายอย่างเมื่ออ่านแล้ว

-การศึกษาภาคบังคับเรียนฟรี ของไทยเรียนฟรี แต่เสียค่าแอร์ ค่าสระว่ายน้ำ ค่าเล่นคอม ค่าสอนพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็มีแต่ลูกคนรวยเท่านั้น ถึงได้มีสิทธิ์เลือกเรียน คนจนไม่ได้เรียน แถมอยากเรียนก็ต้องเจอของแถมที่ต้องแลกด้วยเงิน

-ประชาชนคือเจ้านาย หรือเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นการศึกษาจึงคิดจากเจ้านายไม่ได้ พี่สุอยากรู้ว่า การศึกษา ถ้าจะให้ดี ต้องมีการลงทุน ถ้าเจ้านายหรือเจ้าของทรัพย์สินมีแต่ฟรีๆๆๆ รัฐบาลจะได้เงินจากไหนมาบำรุงการศึกษาหรือบำรุงประเทศ เพราะเจ้านายเยอะเหลือเกินคะ มันต้องลงทุนสูงนะคะ

-ประธานาธิบดี คิมอิลจุง เห็นความสำคัญของคนในชาติตน จนว่า การสร้างชาติคือารสร้างคน ช่างมองกาลไกลจริงๆๆนะคะ เพราะคนจะสามารถสร้างชาติ หรือทำกิจการอะไร ได้มากมาย แต่คนเหล่านั้นต้องมีการศึกษาและการพัฒนา มีความคิดขึ้น เพื่อการช่วยเหลือตนเอง โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ประเทศ เยี่ยมมากลย ประเทศไทยมีไหมน้า ..เพราะพี่สุว่าทำอะไร ก็เพื่อการค้าเพื่อพวกพ้อง มากกว่า  และไม่ใช่เรียนเพื่อรับปริญญา เพื่อเป็นการเบิกทางสู่อนาคตของใครของมัน ที่เกาหลีให้การศึกษาและมีงานรองรับ พี่สุว่าเขาทำได้จริงหรือคะ แต่เหตุผลเขาก็น่าฟังว่า ออกไปทำภารกิจเพื่อชาติ ไม่มีอดตาย คือเรียนสิ่งที่ชาติต้องการ แล้วเขาคงส่งไปที่เขาต้องใช้ความสามารถ ความจำเป็น

-พี่สุว่าเขาคงบริหารจัดการดีนะคะ แบบว่าใครชอบเรียนไปเรียน ใครชอบทำนาไปทำ ทำสวนไปทำ เพราะถ้าคนไปเรียนหมด ใครจะทำนาปลูกข้าวให้กิน ใช่ไหมคะ  ต้องตั้งใจเรียนตามวิชาที่ตนถนัด และเชี่ยวชาญด้วย สุดยอด

-ที่เขาต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแบบเสมอภาค เพราะความที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นมาก่อน ทำให้เขาต้องอดทน และพึ่งพาตนเอง และท่านประธานาธิบดีคิม เป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะคะ ท่านทำให้ประเทศอยู่ได้ ในแบบฉบับของท่าน จนยอมแยกออกเป็น สองฝ่าย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ต่างกันตรงไหนน้า..

-และการคัดเลือกคนไปศึกษา โดยกผ่านความเห็นของผู้นำชุมชน ว่าเขาควรจะไปเรียนอะไร ตามความถนัดเพื่อนำมาบำรุงชุมชนตน  จบแล้วมีงานให้ทำ มีที่อยู่ให้ตาม ขนาดของครอบครัว  ดีนะคะ จบมาแล้ว ไม่ตกงานมากมายเหมือนในประเทศไทย บางคนเก่งมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาส

-แม้ว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับรัฐบาล แต่เขาก็สร้างสิ่งดีดี ให้ประชาชนมากมายเลยนะคะ และทันสมัยด้วย แม้จะต่างระบบ แต่ระบบเขาก็ดีจริงๆๆนะคะ ที่ชมเพราะ เห็นหนูไปเที่ยวชมมหาวิทยาลัยของเขา ก็มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย แม้จะเป็นประเทศที่ปิด

-ปรัชญาจูเซ่ ดีขนาดนั้นเชียวหรือคะ ทำไมประเทศอื่นถึงไม่ชอบน้า..ไปหละคะ

mena
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 15:53:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ชอบคุณสมบัตินักศึกษาข้อที่ 3.ประวัติของครอบครัว ต้องเคยอุทิศตนให้กับพรรคแรงงาน ยิ่งปู่ย่า ตา ยาย ในอดีตเคยเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ร่วมต่อสู้สร้างชาติมาด้วยกันยิ่งมีภาษีดี

ขอบคุณ...เรื่องราวดีมีประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

น้องครูกระแต พี่สุกดทีเดียว ทำไมมันมามากมายเลย ตอนกดเข้ามาหาน้อง ก็โหลดนานมาก จนใจออกแล้วนะคะ แต่ก็อดทน เพราะคิดถึงน้องมากเช่นกัน หายหน้าหายตาไปนานเชียว ถ้ามันมามาก ก็ลบออกนะคะ จะได้ไม่เปลืองเนื้อที่คะ วันนี้ อินเทอร์เน็ทก็แปลกๆๆ เหมือนไม่เสถียร นี่เมื่อไหร่มันจะเสถียรเสียที

อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 16:47:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • มาเรียนรู้เรื่องของการจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือค่ะ
 • ครูอิงไม่เคยไปเกาหลี แต่ชอบดูภาพยนตร์เกาหลี
 • ของเขาไม่น้ำเน่า แบบ ตบจูบ หรือแบบ แย่งผัวแย่งเมียกัน
 • พระเอก นางเอก ของเขา แม้จะเป็นลูกคนรวย แต่ก็ต้องใช้รถเมล์ ต้องขึ้นรถไฟฟ้า
 • ต่างกับบ้านเรา ถ้าพระเอกนางเอกเป็นลูกคนรวย เป็นต้องขับป้ายแดงตลอดทั้งเรื่อง
 • เป็นการสอนค่านิยมที่ผิด ๆ
 • เค้าโครงเรื่องของภาพยนตร์เกาหลี มีสาระ มีแง่คิด ชวนติดตาม
 • บอกตรง ๆ ว่าตอนนี้ไม่เคยดูละครโทรทัศน์  เพราะรับไม่ค่อยได้
 • ขอบพระคุณนะคะที่ไปเยี่ยมเยียน
 • มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ
KRUDALA
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 17:58:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณกระแต

        เป็นความรู้ที่ใหม่และไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเกาหลีเหนือจะมีความเจริญมาก บ้านเมืองสะอาด ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม การเรียนเด็กทุกคนได้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของชาติ         ย้อนมามองเมืองไทย...ใจคอหดหู่พิกล....เฮ้อ...

                       

krugui
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 19:23:08 GMT+0700 (ICT)

โอ้โฮ....การศึกษาของเขาฟรีจนถึงปริญญาเอกเลยเหรอ  แต่คิดว่าคงเป็นรูปปิรามิดเหมือนบ้านเรามากกว่านะคะ  คือยิ่งเรียนสูงจำนวนคนยิ่งน้อยลง

แต่การปลูกจิตสำนึกของเขาต่างจากของเรามากเพราะเขาสอนให้คนมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสูง....ของเราไม่อยากพูดถึงค่ะ

พรชัย
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 09:30:24 GMT+0700 (ICT)

ได้สนทนากับ ดร ศศินันท์ จึงทำให้ตนเองมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ยิ่งได้อ่านบันทึกนี้ ยิ่งทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาคนที่ดีเยี่ยม

เขาสังคมนิยมเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าเสรีนิยมอย่างเรา

ที่สำคัญบางอย่างมีผลประโยชน์บังตาจึงมองไม่เห็น

นงนาท สนธิสุวรรณ
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 13:26:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ..ได้เห็นจุดแข็งของนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงที่ขยายผลทั่วประเทศอย่างทั่วถึงนะคะ..

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 13:32:41 GMT+0700 (ICT)

ได้เห็นคุณมาตายีเต็มๆตาคราวนี้เอง อิอิ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 20:28:10 GMT+0700 (ICT)

เอ่ยไม่ออก บอกไม่ถูก เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเมืองของเรา ระบบ ระเบียบ กฏ ดูเป็นปรกติของเขาเลยนะคะ ดีจริงๆชื่นชมอย่างมาก อนาคตประเทศเขาคงมีแต่คนหัวกะทิ ทั้งประเทศ เด็กๆก็คืออนาคตของชาติ ดังนั้นอนาคตประเทศเขาเยี่ยมแน่ๆค่ะในทุกเรื่องด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ประเทศเกาหลีเหนือมีมะพร้าวบ้างหรือเปล่าค่ะ

บุษรา
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 21:25:28 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • ตั้งใจจะแวะมาทักทายพี่กระแตตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ระบบมีปัญหา มาวันนี้ก็ยังไม่ช้าไปใช่มั๊ยค่ะ.... วันนี้ฤกษ์ดีบุษราได้ลงบันทึกใหม่ พี่ไปเจิมให้ถือเป็นบันทึกพิเศษค่ะ รับรองแขกตรึม อิอิ  ดีใจมากมายค่ะที่สาวแวะไปเติมเต็มกำลังใจให้กันค่ะ แม้ช่วงเวลาที่รู้จักกันไม่นานนัก แต่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ
 • ได้อ่านบันทึกของพี่ทีไรเหมือนกับได้ไปเที่ยวด้วยตัวเองเลยค่ะ  "ประเทศเกาหลีเหนือ" รู้สึกว่าจะห่างไกลกับความเป็นจริง  คงได้เที่ยวผ่านบันทึกพี่มากกว่า.....
 • นอนหลับฝันดีค่ะ

                                               มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

ปิ่นธิดา
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 21:45:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูกระแต

เข้ามารับกลิ่นอายของเกาหลี เป็นระยะค่ะ

..22ธันวาคมนี้ เราคงอยู่ใกล้ๆกัน

มมส.ชัยภูมิ6ค่ะ

..หวังว่าเราคงได้เจอกันนะคะ

ปล.เข้าระบบไม่ได้ เลยต้องเข้าทางลัดค่ะ

จากปิ่นธิดา...

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 21:52:17 GMT+0700 (ICT)

*** แวะมาเรียนรู้

*** ขอบคุณค่ะ มาตายี

ปณิธิ ภูศรีเทศ
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 22:06:34 GMT+0700 (ICT)
 • ตามมาอ่านต่อครับ อ่านแล้วรู้เลยว่า เกาหลีทำอย่างไทยเราไม่ได้แน่ ๆ น่าสงสารเกาหลีนะครับ
 • -ปณิธิ ภูศรีเทศ
ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 22:47:47 GMT+0700 (ICT)
 • การเรียนในบ้านเราค่าใช้จ่ายสูงมาก ยิ่งเป็นสถานที่เรียนดีๆ พร้อมๆ ลูกหลานคนจนหมดสิทธิ์(จะทัดเทียม) ช่องว่างคนรวยกับคนจนจึงยิ่งห่างมากขึ้นๆ นึกไม่ออกเหมือนกันครับ ว่าที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร แต่การเปลี่ยนแปลงคงมี เมื่อสมดุลเสีย จนอยู่กันไม่ได้..
 • อ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์ล่าสุดบอกว่า อัตราการลงทุนของบ้านเราในเรื่องการจัดการศึกษาสูงกว่าสิงคโปร์เสียอีก แต่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นกับเทียบไม่ได้เลยระหว่างเขากับเรา ฟ้องถึงการบริหารจัดการที่อาจไม่มีประสิทธิภาพพอ มีเรื่องคอร์รัปชั่นมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหนอ ไม่อยากจะคิดต่อเลยครับ
 • ขอบคุณน้องครูกระแตมากกับความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือครับ
Baby
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 23:34:00 GMT+0700 (ICT)

ประเทศเค้าปลอดจากอบายมุขต่างๆ มุ่งเน้นสงเสริมเยาวชนให้เก่งในด้านต่างๆ และปลูกฝังเรื่องการมีระเบียบวินัยเป็นอย่างดี บี๋เชื่อว่าไม่นานเกาหลีเหนืออาจจะมายืนอยู่ในแถวหน้าของโลกก็ได้นะคะ

เพราะมีบุคลากรที่เพรียบพร้อมในทุกๆด้าน ที่สำคัญมีคุรภาพมากๆด้วยค่ะ ^^

ถาวร
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 06:10:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

มารับความรู้ยามเช้านี้ค่ะ

เขามีการจัดการศึกษาที่ดีนะค่ะ มองเขาแล้วมามองเรา ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 06:10:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะบังIco32เบดูอิน

    การศึกษาของเราเอากลไกตลาดมาจับ คนยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัว และถอนทุนคืน ยิ่งเรียนยิ่งเอารัดเอาเปรียบ นี่คือสิ่งที่ทุนนิยมมี ...ขอบคุณบังนะคะที่มาแวะบันทึก

มาตายี
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 06:39:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่สุ

      ขอบคุณพี่สุมากๆนะคะที่มาแวะเยี่ยมบันทึกและให้กำลังใจอยู่เสมอ  ขอบคุณที่ชมนะคะ..ไม่ถึงขนาดเก่งค่ะ..แต่ทำอะไรก็จะสู้เต็มที่..ค่ะ

 • การศึกษาที่เกาหลีเหนือในภาคบังคับน้นไมมีอะไรต้องเสียเงินเลยค่ะ  ทุกอย่างรัฐดูแลทั้งหมด แม้กระทั่งการไปเรียนเสริมที่สถาบันในตอนเลิกเรียน ที่เรียกว่า "วังเด็ก" ก็ไม่ได้เสียอะไรค่ะ ใครถนัดอะไรก็ไปเรียนอันนั้น เขาส่งเสริมการเรียนในทุกด้าน
 • ประชาชนคือเจ้านาย หรือเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นการศึกษาจึงคิดจากเจ้านายไม่ได้ พี่สุอยากรู้ว่า การศึกษา ถ้าจะให้ดี ต้องมีการลงทุน ถ้าเจ้านายหรือเจ้าของทรัพย์สินมีแต่ฟรีๆๆๆ รัฐบาลจะได้เงินจากไหนมาบำรุงการศึกษาหรือบำรุงประเทศ เพราะเจ้านายเยอะเหลือเกินคะ มันต้องลงทุนสูงนะคะ.......รัฐบาลได้เงินมาจากการทำการค้ากับต่างประเทศค่ะ เช่นโรงงานไหมที่กระเเตไปศึกษาดูงานมา ทำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะ ฟาร์มแอปเปิ้ลที่ใหญ่โตมากๆและส่งออกหลายๆประเทศ นอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่ ดีบุก ซึ่งมีมากในเกาหลีเหนือค่ะ.. ยังมีคอมมูนทำนา ที่ปลูกกันทั่วประเทศอีกค่ะ..เขามีกำไรจากการค้าและนำมาลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์..สุดยอดมาก
 • ที่เขาลงทุนกับ คน ก็เพราะประสบการณ์ สมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองนั้นไม่ยอมให้ชาวเกาหลีเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคนโลยี วิศวะ กลัวคนเกาหลีรู้เรื่อง พอขับไล่ญี่ปุ่นออกไปได้ ทั้งประเทศมีคนขับรถไฟได้เพียง 3 คน เขาจึงเร่งสร้างคนเพื่อไปรับใช้ภาระกิจของชาติ
 • การคัดเลือกคนเข้าเรียนไม่เหมือนบ้านเราค่ะ ประวัติครอบครัวเคยร่วมสร้างชาติบวกกับ ผลการเรียน และความเชื่อมั่นในระบอบ ก็เดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสง่างาม และตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียว มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน..ไม่ได้มาหาความหมาย...เหมือนนักศึกษาไทยบางยุคเพราะเขามีจุดหมายอยู่แล้ว
 • การบริหารจัดการดีมากๆค่ะ คนยึดระเบียบวินัยเป็นหลัก
 • ปรัชญาจูเช่..นวัตกรรม..ของชาวเกาหลีเหนือที่สุดยอดมาก
มาตายี
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:09:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณครูIco32mena

 คุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนั้นยอดมากๆค่ะ..ไม่ได้เอาทุนทางเงินทองมาว่ากันเหมือนโลกทุนนิยม ชอบมากๆค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:12:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่สุIco32สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

วันนั้นระบบขัดข้องค่ะพี่สุ กระเเตเข้าไปที่หน้าแรกไม่ได้เลยค่ะ..ไปเมนท์ให้ครูป้อมราชิต กดทีเดียวก็มาเป็นชุดเหมือนกันค่ะ...ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:17:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครูกระแตมาตายี

(และการคัดเลือกคนไปศึกษา โดยกผ่านความเห็นของผู้นำชุมชน ว่าเขาควรจะไปเรียนอะไร ตามความถนัดเพื่อนำมาบำรุงชุมชนตน )แนวทางนี้ที่ปักษ์ใต้ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่สงขลาเขามีนโยบาย ส่งลูกหลานไปเรียนโดยใช้ทุนของสวัสดิการเอง

นาย ธัญศักดิ์ ณ นคร
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:19:09 GMT+0700 (ICT)

มหาวิทยาลัยไทย กับ ม.เกาหลี มีข้อแตกต่างกัน เนื่องจากนิสัย ความขยัน ประวัติศาศตร์ ความเชื่อเราต่างกัน

เราชอบญี่ปุน เกาหลีคงไม่อยากพูดถึงประเทศนี้

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:19:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

คล้าย ๆ เวียตนามในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ  ครั้งหนึ่งได้ไปร่วมสังเคราะห์งานวิจัยของเกาหลีใต้  พฤติกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ความรักชาติบ้านเมือง  มองเป็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ  เพราะเขายึดหลักการเดิมที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีความพยายามในการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น

อ่านแล้วอิจฉาค่ะ  อิจฉาคนได้ไปเยือน  อิจฉาการจัดการศึกษา อิจฉาในความเป็นเอกภาพค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:46:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ครูอิงIco32อิงจันทร์ ณ กระท่อมอิงจันทร์

   ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะ...ซีรี่ย์เกาหลีกระเเตก็ชอบดูค่ะเเต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่...ซึ่งส่วนมากเป็นซีรี่ย์มาจากเกาหลีใต้ค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:53:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณครูIco32KRUDALA

 บ้านเมืองเขาปลอดจากยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ปลอดอาชญากรรม ปลอดโสเภณี และปลอดมลภาวะอีกด้วย 

    เรียนฟรีอนุบาลยัน ป.เอก มีเงินก้นถุงให้อีกด้วย...

...ทึ่งที่เขาทำได้..ขอบคุณที่มาแวะเยี่ยมบันทึกนะคะ...

krutoom
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 13:24:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องกระแตมาเยี่ยมและเห็นความอลังการของเกาหลีเหนือ ไม่แปลกใจที่เด็กเขาเก่งทักษะความสามารถเยี่ยมเพราะมีศูนย์การฝึกทักษะต่างๆที่บริการฟรี ๆๆๆๆๆๆ เน้นมากๆๆ นะคะ มีความรักชาติจริงๆด้วย คิดถึงเสมอนะคะ

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 15:26:27 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดเลยครับมาดามคิมมาตายี

krugui
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 17:15:17 GMT+0700 (ICT)

เร็วเข้าๆมากินกันก่อนที่มันจะเย็นแล้วเสียรสชาติอ่ะ....

       

Boo
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 17:27:04 GMT+0700 (ICT)

ข้อนี้น่าสนใจค่ะ

นักเรียนผู้นั้นต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ การเมืองการปกครองของประเทศ

ทึ่งเกาหลี ตรงความรักชาติ ไม่ยึดติดภาพลักษณ์มายา สังเกตจากการใช้สินค้า และละคร ที่ดาราให้ความสำคัญกับการศึกษาก่อน ไปเป็นทหาร เมื่อถึงเวลา อันดับสอง และวิถีชีวิตที่ ติดดิน

ขอบคุณค่ะพี่มาตาหยี

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 05:47:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ครูกีร์Ico32krugui Chutima

   การศึกษาที่นั่นเขาฟรีถึง ป.เอกค่ะ เขาทุ่มเทสร้างทรัพยากรมนุษย์มาก ..

              ขอบคุณที่ติดตามนะคะ....

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 05:49:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ผอ.Ico32พรชัย

 นี่คือสิ่งที่ทุนนิยมทำไม่ได้เหมือนสังคมนิยม.....ขอบคุณท่านที่มาให้กำลังใจบันทึกนะคะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 05:52:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่  Ico32นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

จุดแข็งด้านการศึกษาที่สร้างคนด้วยปรัชญาจูเช่..คนของเขาจึงมีวินัยและคุณภาพมากค่ะ..ขอบคุณพี่ใหญ่ที่มาแวะบันทึกนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 05:53:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์Ico32โสภณ เปียสนิท
 

ได้เห็นคุณมาตายีเต็มๆตาคราวนี้เอง อิอิ

 

ขอบคุณค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 05:58:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ดาIco32กานดา น้ำมันมะพร้าว

เกาหลีเหนือนั้นวางระบบระเบียบไว้อย่างยอดเยี่ยม...เมื่อไปถึงได้เห็นหลายๆอย่างที่น่าประทับใจ  รวมทั้งเรื่องสมุนไพรด้วยค่ะแต่ที่สังเกตุเขามีมะพร้าวแต่ส่วนมากนำมาเป็นอาหารไม่ไหนน้ำมันมะพร้าวเลยค่ะ  เห็นแต่โสมที่เขาเอามาทำสมุนไพรต่างๆค่ะพี่ดา...ขอบคุณพี่ดาที่มาเป็นกำลังใจนะคะ..คิดถึงเสมอค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 05:59:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องนกIco32บุษรา

ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดนะคะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 06:02:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32ปิ่นธิดา

 ดีใจและยินดีด้วยนะคะมหาบัณฑิตใหม่ของ มมส. กระเเตรับคณะศึกษาศาสตร์รอบเช้า 22 ธ.ค.ค่ะ..หวังว่าคงได้เจอกันนะคะ..และได้ไปแอดบอกอาจารย์แผ่นดินไว้แล้วด้วยค่ะ..คงมีโอกาสถ่ายภาพหมู่กันนะคะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 06:03:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณ  Ico32กิติยา เตชะวรรณวุฒิ

ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเรียนรู้ค่ะ....

นงนาท สนธิสุวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 14:49:23 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมิตรภาพและบันทึกดีๆที่ได้รับมาตลอดปีนี้ และขอส่งความสุขสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ..

(บัตรอวยพร ดอกม่วงเทพรัตน์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ) คลิ๊กที่:

http://gotoknow.org/blog/nongnarts3/348844

namsha
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 22:18:15 GMT+0700 (ICT)

    ยุทธศาสตร์สร้างชาติด้วยการติดอาวุธทางปัญญาตามปรัชญาจูเช่ ของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นนวัตกรรม ที่ได้มาจากบทเรียนของเกาหลีเหนือเอง และกำลังนำพาประชาชนและประเทศของเขาก้าวหน้า ด้วยมันสมอง จิตวิญญาณ ที่เปี่ยมไปด้วยความ “รักชาติ”

ชอบการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือเหมือนที่คุณครูว่าจังเลยค่ะ...ไม่ต้องรณรงค์โรงเรียนสีขาว  ความเป็นสังคมนิยมมันดีอย่างนี้เองค่ะ  ทำให้คนมีระเบียบวินัย  รักชาติ

ขอบคุณค่ะ

ปณิธิ ภูศรีเทศ
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 22:44:10 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยมเยือน
 • -ปณิธิ ภูศรีเทศ
krusorn
เขียนเมื่อ Fri Dec 17 2010 21:41:44 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมจริงๆค่ะ   น้องโชคดีมากๆ 

มีโอกาสดีได้ศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญของชาติเกาหลี

มาเป้นกำลังใจในการทำงานด้วยค่ะ 

ถือโอกาสส่งส.ค.ส.มาทางบันทึกนี้นะคะ

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออารธนาบารมีพระบรมธาตุ องค์จตุคามรามเทพ พรพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบคร ัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญและสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ

มนัสดา
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 14:22:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ปีใหม่สดใส แข็งแรงนะคะ

 

 

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 15:43:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

♥อุ้มบุญ♥
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 18:03:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่มาตายี

บุษรา
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 12:33:23 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ขอให้ พี่กระแต มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุข สดชื่น สมหวัง ดั่งใจปอง ตลอดปี และตลอดไปนะคะ" 
 • ขอบคุณค่ะ

                                      

ปิ่นธิดา
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 21:19:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่กระแต

หนูกลับมาพักผ่อนชัยภูมิหนึ่งวัน นะคะ

คิดถึงค่ะ...22 นี้เราคงได้เจอกันแน่นอน

ยูมิ
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 11:42:10 GMT+0700 (ICT)

มาชม

นับเป็นความทันสมัยก้าวไกลไปกับยุคใหม่...

มหาวิทยาลัยเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินไปถึงเส้นชัยได้นะครับ...

K.Pually
เขียนเมื่อ Thu Dec 23 2010 00:42:17 GMT+0700 (ICT)

                                             Merry Christmas animated with many colors
                                  

namsha
เขียนเมื่อ Fri Dec 24 2010 02:40:27 GMT+0700 (ICT)

  ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะคุณครู

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:20:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32ปณิธิ ภูศรีเทศ

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามเรื่องราวเกาหลีเหนือค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:23:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ครู  Ico32ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ขอบคุณนะคะที่มาแวะติดตามเรื่องราวบันทึกตลอด เพราะบ้านเราเอากลไกตลาดมาใช้กับการศึกษามากเกินไปค่ะ  เป็นวิทยาพานิชย์แล้วค่ะพี่ครู

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:25:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องบี๋Ico32Baby

เกาหลีเหนือกำลังตามจีนมาแล้วค่ะ...ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:26:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32ถาวร

เมื่อมองเขาแล้วมามองเรา..สงสารเด็กไทยจังค่ะ..ขอบคุณที่มาแวะนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:30:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะบังIco32วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

แนวทางนี้ที่ปักษ์ใต้ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่สงขลาเขามีนโยบาย ส่งลูกหลานไปเรียนโดยใช้ทุนของสวัสดิการเอง

 

ยินดีด้วยนะคะที่กองทุนสวัสดิการชุมชมมองเห็นความสำคัญของการศึกษาค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:32:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32นาย ธัญศักดิ์ ณ นคร
มหาวิทยาลัยไทย กับ ม.เกาหลี มีข้อแตกต่างกัน เนื่องจากนิสัย ความขยัน ประวัติศาศตร์ ความเชื่อเราต่างกัน

เราชอบญี่ปุน เกาหลีคงไม่อยากพูดถึงประเทศนี้

 

 

ขอบคุณท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:38:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่คิมIco32คิม นพวรรณ

ขอบคุณพี่คิมที่มาแวะให้กำลังใจค่ะ..กระเเตไปที่โน่นก็รู้สึกอิจฉาเด็กๆชาวเกาหลีเหนือมากๆค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:55:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ครูตูมIco32Rinda

   ขอบคุณที่มาแวะนะคะ..คิดถึงเสมอค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:57:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะบังIco32เบดูอิน

สุดยอดเลยครับมาดามคิมมาตายี

 

 

ขอบคุณชื่อตำแหน่งใหม่ที่เรียกนะคะ..ชอบมากค่ะ555+

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:58:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ครูกีร์Ico32krugui Chutima

 ขอบคุณอาหารเช้านะคะ..น่าอร่อยจังค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:00:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องปูIco32poo

ขอบคุณที่มาแวะให้กำลังใจเสมอนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:02:11 GMT+0700 (ICT)

 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่Ico32นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการ์ดและคำอวยพรค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:03:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องน้ำชาIco32namsha

ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกบันทึกนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:04:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32ปณิธิ ภูศรีเทศ

ขอบคุณที่มาแวะนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:05:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณพี่ครูIco32ดาวเรือง

ขอบคุณกำลังใจและ ส.ค.ส.ที่มอบให้นะคะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:07:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณยายIco32คุณยาย

ขอบคุณ ส.ค.ส.และกำลังใจที่มีมาให้ตลอดนะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:08:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32บุษยมาศ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพรดีๆค่ะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:10:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณน้อง. Ico32✿อุ้มบุญ✿

ขอบคุณคำอวยพรและ ส.ค.ส.นะคะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:11:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณน้องนกIco32บุษรา

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพรดีๆค่ะ

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:14:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณน้องป้อม  Ico32ปิ่นธิดา

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับมิตรภาพค่ะ.....ยินดีที่ได้รู้จักและได้เจอกันนะคะ..

 
มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:15:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อจ.ดร.  Ico32umi

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมค่ะ.........

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:16:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32K.Pually

ขอบคุณสำหรับพรดีๆที่มอบให้นะคะ...

มาตายี
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:17:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32namsha

ขอบคุณสำหรับพรปีใหม่นะคะ...

พิกุล
เขียนเมื่อ Sun Dec 26 2010 23:41:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่า

มาตายี
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 11:00:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณIco32pikul

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการ์ดน่ารักๆ..เป็นกำลังใจเสมอนะคะ...

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า