การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

 หมายเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อต่างๆ 

ระเบียบ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ได้กำหนดให้เหตุแห่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบข้อต่างๆดังนี้

      ข้อ ๕ เต็มขั้น

      ข้อ ๖ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น

      ข้อ ๖(๖) ลาศึกษาต่อ มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน(ใหม่กำหนดให้มีเวลาไม่น้อยกว่า 3เดือน 15 วัน)

      ข้อ ๖(๗) ลาบ่อยครั้ง (รร. ๖ ครั้ง สนง. ๘ ครั้ง)  ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ไม่เกิน 15 วัน

      ข้อ ๖(๘) (ก) ลาอุปสมบท

      ข้อ ๖(๘) (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน

      ข้อ ๖(๘) (ค) ลาป่วยจำเป็น ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

      ข้อ ๗ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

      ข้อ ๘ ลาศึกษาต่อ (รอการเลื่อน) ไม่เกินครั้งละ ๐.๕ ขั้น

      ข้อ ๑๑ วรรคสอง ได้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้น (กรณีครึ่งปีแรกได้ ๐.๕ขั้น) รวมทั้งปี ๑.๕ ขั้น

      ข้อ ๑๑ วรรคสาม ได้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง (กรณีครึ่งปีแรกได้ ๐.๕ขั้น) รวมทั้งปี ๒ ขั้น

      ข้อ ๑๓ กันเงินกรณีถูกฟ้องอาญา

     สิ่งที่เพิ่ม กฎ กคศ. ๒๕๕๐ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

     กรณีลาศึกษาต่อ จะให้หน่วยงานกันเงิน ครั้งละไม่เกิน ๐.๕ ขั้น และเมื่อจบ การศึกษา ป.ตรี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า  ๒.๕ ,

    ป.โท ๓.๒ , ป.เอก ๓.๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 283635
 เขียน:  
 ความเห็น: 42  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บวร
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 00:39:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

พี่หนิง
IP: xxx.24.24.59
เขียนเมื่อ Thu Oct 21 2010 07:34:47 GMT+0700 (ICT)

ดีใจที่ได้พบ ความรู้เป็นประโยชน์ดีนะ รู้มั้ยที่เปิดพบหน้านี้เพราะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจ้ะ คิดถึงนะ

สูรย์
IP: xxx.84.213.198
เขียนเมื่อ Sun Dec 05 2010 14:06:09 GMT+0700 (ICT)

งง......!!!!! ข้อ 6 กับข้อ 8 ครับ อธิบายด้วย ขอบคุณครับ เห็นที่โรงเรียนได้ข้อ 8 กันทุกคนนี่ครับ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 16:11:17 GMT+0700 (ICT)

อย่าเพิ่ง งง !!! ค่ะ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ดังนี้

ตาม ข้อ 6 กำหนดว่า กรณีที่ได้เลื่อน 0.5 ขั้นจะเกิดจากกรณีต่างๆตามที่กำหนด และตามข้อ 6(6) คือ กรณีที่ข้าราชการครูได้ลาศึกษาต่อและในรอบปีความชอบนั้น กลับจากการลาศึกษาต่อและมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ( กฎเพื่มเติมเป็น 3 เดือน 15 วัน ) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบปีความชอบนั้นได้ทันที 0.5 ขั้น

ตามข้อ 8 หมายความว่า กรณีที่ข้าราชการครูลาศึกษาต่อและยังมิได้กลับจากการลาศึกษาต่อ(ยังไม่มีเวลาปฏิบัติราชการ) สามารถได้เลื่อนขั้นในแต่ละรอบปีความชอบครั้งละ 0.5 ขั้น แต่การลาศึกษาต่อนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเห็นว่าเป็นวิชาเอกที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการครูลาไปศึกษาต่อ โดยจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นทุกรอบปีความชอบ(เดิมจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลย) แต่เป็นรอการเลื่อนขั้น (กันเงินไว้ก่อน) โดยจะต้องมีคะแนนผลการเรียนมาแสดงตามที่กำหนด รวมถึงแบบรายงานต่างๆ เมื่อขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ฯก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเพิ่มเติมในแต่ละปีความชอบอีกครั้งละ 0.5 ขั้น ค่ะ

ครูราชบุรี
IP: xxx.47.21.65
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 20:48:05 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามพี่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งานบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีข้อสงสัยดังนี้ค่ะ มีข้าราชการครูคนหนึ่งวิทยฐานะชำนาญการ(คศ.2) ในเดือนเม.ย.52 ได้รับการเลือนขั้นข้อ 7 (1ขั้น) เป็น33,540 บาท (เต็มขั้น) ต่อมาเดือนต.ค.52 ขั้น 33,540บาท(0.5ข้น)เนื่องจากเต็มขั้นได้ตอบแทน2% ต่อมาครูผู้นี้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ คศ.3 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.52 จึงมีการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ คือ 8ก.ย.52 คศ.3 ขั้น 36,020 บาท (เทียบจาก คศ.2 มาคศ.3) 8 ก.ย.52 เลื่อนจากขั้น 36,020 บาท เป็น 37,320 บาท (1ขั้น) 1 ต.ค.52 เลื่อนจาก 37,020 บาท เป็น 37,980 บาท (0.5 ขั้น) การเลื่อนขั้นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ข้อสงสัยคือ การปรับเลื่อน 1 ขั้น ในวันที่ 8 ก.ย.52 เลื่อนขั้นด้วยเหตุผลใด ประมวลโดยรวมข้าราชการครูผู้นี้ได้รับการเลื่อนขั้นในรอบปี 2552 ถึง 2ขั้นครึ่งซึ่งไม่เคยพบในราชการ ขอความกรุณาช่วยไขความกระจ่าง จะรอคำตอบนะค่ะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Mon Jan 17 2011 10:19:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเมื่อได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้เป็น คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษนั้น มีข้าราชการครูหลายท่านที่สงสัยค่ะ ขอตอบว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีที่เงินเดือนเต็มขั้นแล้วดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว14 ลว. 30 พ.ย. 2544 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

ข้อ 2. “ข้าราชการครูผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่แล้วและไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุดังกล่าวหากภายหลังได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและเงินเดือนที่ได้รับยังไม่ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อนนั้น ให้พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้นั้นได้เป็นกรณีพิเศษ ตามผลการประเมินที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นในครั้งหลังสุดแล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น” 2% เท่ากับ 0.5 ขั้น 4% เท่ากับ 1 ขั้น

ฉะนั้นกรณีนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังจึงเป็นไปตามระดับขั้นเงินเดือนที่คุณบอกมาค่ะ และข้อสงสัยคือ การปรับเลื่อน 1 ขั้น ในวันที่ 8 ก.ย.52 เลื่อนขั้นด้วยเหตุผลใด ก้อเพราะว่า ได้รับการปรับให้เป็น คศ.3 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 52 ฉะนั้นการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งหลังสุดคือการเลื่อน ณ 1 เม.ย. 52 จึงต้องนำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเมื่อ 1 เม.ย. 52 (1ขั้น) มาคิดคำนวณการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง จึงทำให้เงินเดือนกระโดดจากขั้น 36,020 เป็นขั้น 37.320 ค่ะ ซึ่งข้าราชการดังกล่าวก็จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 52 เช่นกันค่ะ มองดูเหมือนได้เลื่อน 2ขั้นครึ่งก็จริงแต่มันก็เป็นการได้เพียงไม่กี่วันคือ จาก วันที่8 ก.ย. 52 - 30 ก.ย. 52 เท่านั้นนะค่ะ

kru
IP: xxx.27.127.210
เขียนเมื่อ Mon Jan 17 2011 13:27:33 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า เมษา นี้ 54 การพิจารณาเงินเดือนยังเป็นแบบขั้นหรือเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ถ้า เปอร์เซนต์มีวิธีการคิดย่างไร

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 10:03:36 GMT+0700 (ICT)

มีแต่เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่หนังสืออย่างเป็นทางการจาก สพฐ. ยังไม่มีค่ะ แต่คิดว่าหากใช้ระบบนี้จริงๆไม่น่าจะทัน เม.ย. 54 เพราะขั้นตอนและวิธีการติดคำนวณค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีการกำหนดค่ากลางของฐานเงินเดือนที่เป็นธรรมเสียก่อน จึงจะสามรถนำมาคำนวณฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

นภา
IP: xxx.173.218.21
เขียนเมื่อ Tue Jan 25 2011 20:26:02 GMT+0700 (ICT)

28 ก.ย. 2553 ได้รับเงินเดือนขั้น 20,670 บาท (คศ.2)

29 ก.ย. 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น คศ.3 และ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ในเดือน ต.ค. 2553

ปัจจุบัน 25 ม.ค. 2554 จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ

นภา
IP: xxx.52.62.102
เขียนเมื่อ Wed Feb 16 2011 20:14:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ และขอบคุณสำหรับความรู้ต่าง  อ่านแล้วได้ความกระจ่างดีค่ะ

สนทนา สมิตะโยธิน
IP: xxx.27.246.209
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 13:08:31 GMT+0700 (ICT)

   อยากทราบเรื่องการเลื่อนเงินเดือนเมื่อได้ คศ.3 ดังนี้ ดิฉันทำผลงานวิชาการ คศ.3 และผ่าน โดยแก้ไขเล็กน้อย ส่งผลงานเมื่วันที่ 30 มี.ค.52 จากยั้นมีคำสั่งให้ได้รับเงินเดือน จาก 33,540 เป็น 36,020  ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2552  ( สั่งวันที่ 23 พ.ย.2553 ) และต่อมามีคำสั่งให้เลื่อนจาก 36,020 เป็น 37,320 ( สั่งวันที่ 11 มกราคม 2554 )

   อยากทราบว่า  เดือน เม.ย.52 ,ต.ค. 52., เม.ย. 53., ต.ค. 53 จะปรับเงินเดือนอีกหรือไม่  และเป็นเท่าไร   และจนถึง เม.ย. 54  จะได้เงินเดือนสุดท้ายเป็นเท่าไร และขระนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนของ คศ.3.เลย มีแต่ตัวเลข  37,320  งง งง งง งง

    ขอขอบคุณ จะรอความกระจ่าง  จะได้มีกำลงัใจ

 

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Mon Feb 21 2011 19:47:04 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณสนทนาค่ะ...ขั้นตอนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น โดยปกติแล้วเมื่อมีคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็น คศ.3 กลุ่มงานบำเหน็จฯ จะมาทำการแก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วจึงจะแจ้งกลุ่มการเงินฯเพื่อปรับพอกเงินเดือนให้ ขั้นตอนจะมีมากซักหน่อย คงต้องรออีกนิด  ส่วนที่ถามว่า ณ เม.ย. 54 คุณจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นั้น เนื่องจากคุณไม่ได้บอกรายละเอียดของผลการเลื่อนขั้นในแต่ละครั้งมาว่าคุณได้รับการเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้นมาให้ จึงไม่สามารถคำนวณได้ค่ะ

น้องแอม
IP: xxx.143.144.245
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 14:47:35 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าจะมีรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการอีกไหมค่ะ อยากสมัครงานใหม่ค่ะ

IP: xxx.172.182.35
เขียนเมื่อ Sat Feb 26 2011 12:20:31 GMT+0700 (ICT)

น้องแอม... ชลบุรี เขต 2  เพิ่งจะรับสมัครและประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่            9 ก.พ. 54 นี้เองจ้ะ  ลองเปิดหาดูทางเว๊ปไซด์ต่างๆนะ

cha
IP: xxx.143.132.17
เขียนเมื่อ Wed Mar 09 2011 11:01:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม

กรณีครูชำนาญการพิเศษถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย. 53 แต่ต.ค.53 ได้เลื่อน 1 ขั้น และงดเลื่อนั้นเงินเดือนเม.ย.54  เพราะเหตุลาเกิน 6 ครั้ง 15 วัน ทั้งเม.ย. 53(1ต.ค.52-31มี.ค.53) และเม.ย. 54(1ต.ค.53-31มี.ค.)  กรณีนี้ครูคนดังกล่าวจะถูกดำเนินการอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ

IP: xxx.206.142.80
เขียนเมื่อ Mon Mar 14 2011 21:30:56 GMT+0700 (ICT)

<h6>ครูในโรงเรียนเต็มขั้น 2 คน(คศ.2ยื่นคศ.3รอประกาศผล)คศ.3 2 คน คศ1 1คน จะทำบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบไหนดี เต็มขั้นต้องให้ขั้นพิเศษแบบไหน</h6>

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Mar 15 2011 00:05:17 GMT+0700 (ICT)

กรณีที่เงินเดือนเต็มขั้นแล้ว รอผลคศ.3 นั้น ก็ให้คิดอยู่ในแท่งของ คศ.2 ก่อนแต่ได้รับส่วนเพิ่มเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ 2% กรณีได้ 0.5 ขั้น หรือ 4%กรณีได้ 1 ขั้น ค่ะ

IP: xxx.205.64.118
เขียนเมื่อ Tue Mar 15 2011 19:53:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ..แต่เวลาคิดขั้นเงินเดือนเราจะให้ %ไปหรือคิดแบบปกติ

เน
IP: xxx.93.162.92
เขียนเมื่อ Thu Mar 17 2011 15:12:02 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าดิฉันเพิ่งบรรจุเดือนพ.ค.53 แล้วมาได้ 0.5 เดือน 1ต.ค.53 ทีนี่ได้ลาคลอดเดือน พ.ย.53  ลา 3เดือน กลับมาทำงานเดือน ก.พ.54 แล้วรอบขั้นต่อไปในเดือนเม.ย.จะได้กับเขาไหม แล้วได้เท่าไรคะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Thu Mar 17 2011 22:11:57 GMT+0700 (ICT)

การลาคลอดบุตร เป็นการลาที่ได้รับการยกเว้นไม่ถือเป็นเหตุที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะ ส่วนใหญ่แล้วการเลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย. หากไม่มีผลงานที่เด่นจริงๆหรือไม่ถึงคิวที่จะได้ ก็เอาไป 0.5 ขั้นกันเป็นส่วนใหญ่จ้ะ

พัชรินทร์
IP: xxx.42.73.125
เขียนเมื่อ Sun Mar 20 2011 01:23:57 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามค่ะ พอดีหนูทำงานครบ 2 ปี และประเมินผ่านครูผู้ช่วยก็ขอลาศึกษาต่อ ตอนนี้หนูได้เงินเดือน 11930 บาท และหนูได้ยินมาว่าขณะที่ลาศึกษาต่อนั้นจะได้ขั้นด้วย อยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้หนะค่ะ หนูทราบมาพอคร่าวๆ ว่าจะได้รับย้อนหลังเมื่อเรารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ขอรบกวนตอบหน่อยนะคะ พอดีตอนนี้จะกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้วค่ะ เลยอยากทราบว่าจะได้ขั้นเงินเดือนย้อนหลังหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

น้ำผึ้ง
IP: xxx.77.247.191
เขียนเมื่อ Mon Mar 21 2011 10:45:30 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าการประเมินครูชำนาญการที่ส่งเอกสารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552จะทำการประเมินช่วงใหนค่ะ

sar
IP: xxx.26.117.137
เขียนเมื่อ Wed Mar 23 2011 07:03:33 GMT+0700 (ICT)

เงินเดือนคศ.2 = 21540 บาท และผ่าน คศ. 3  9 ธ.ค. 53  อยากทราบการคิดเงินเดือนหากปรับ8%,5% ,เลื่อน 0.5 ขั้น ใน1 เม.ย. 54 ครับ รวมเงินที่ต้องปรับย้อนหลัง  ขอบคุนครับที่ตอบคำถาม

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Wed Mar 23 2011 23:34:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณพัชรินทร์

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ 8 กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษาต่อและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นนั้น จะต้องเป็นการลาศึกษาต่อที่ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเห็นว่าเป็นวิชาเอกที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการครูลาไปศึกษาต่อ โดยจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นทุกรอบปีความชอบ(เดิมจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลย) แต่เป็นรอการเลื่อนขั้น (กันเงินไว้ก่อน) โดยจะต้องมีคะแนนผลการเรียนมาแสดงตามที่กำหนด รวมถึงแบบรายงานต่างๆ เมื่อขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ฯก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเพิ่มเติมในแต่ละปีความชอบอีกครั้งละ 0.5 ขั้น ค่ะ

 

IP: xxx.93.162.92
เขียนเมื่อ Fri Mar 25 2011 10:11:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณกิ๊บก๊าบงานบุคคลมากนะคะที่ให้ความกระจ่างกับทุกท่านที่ได้ถามคำถามที่ไม่รู้ ขอบคุณมากคะ 

สงสัย
IP: xxx.26.209.63
เขียนเมื่อ Sat Mar 26 2011 15:02:54 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามว่า เราบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้วย ป.ตรี  จากนั้นไปเรียนต่อจบโท(หลักสูตร 1 ปี) ขณะจบยังอยู่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย  หลังจากผ่านการประเมินครูผู้ช่วยแล้ว จะปรับ 13,000 หรือเปล่า

 

พงษ์ศักดิ์
IP: xxx.173.55.58
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 15:43:06 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามครับ

ต้องการให้ขั้นกับครูในเดือน เมษานี้ 1 ขั้น แต่พอเลื่อน 0.5 ขั้น เงินเดือนเต็มขั้นพอดี จะทำอย่างไรครับ ให้ 2% เพิ่มจาก 0.5 ขั้นได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 22:13:02 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณพงษ์ศักดิ์

คุณเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ หากต้องการให้เลื่อน 1 ขั้นแต่ว่าเลื่อนได้เพียง 0.5 ก็เต็มขั้นแล้ว คุณสามารถให้อีก 2% ได้ค่ะ เช่น ครู คศ.2 ขั้น 33,020 เลื่อน 0.5 ขั้นได้ 33,540 เต็มขั้นหลังจากนั้นก็ให้ค่าตอบแทนอีก 2% เป็นเงิน 670.80 บาท ค่ะ

นิลินี
IP: xxx.89.36.16
เขียนเมื่อ Mon Mar 28 2011 13:19:54 GMT+0700 (ICT)
  • ขอเรียนถามและขอคำแนะนำค่ะ (ตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรดีค่ะ)
  • สถานการณ์: ลาเรียนภาคปกติ ตั้งแต่ปี 52 และกำลังจบปี 54  โดยไม่ขยายเวลาต่อ     เกรดมากกว่า 3.5 เป็นไปตามกฎ กคศ 2550 ในการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปัญหามีดังนี้ค่ะ
  1. แรกเริ่มที่ขอไปเรียนได้บันทึกข้อความขอไปเรียน แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนและไม่ได้ระบุไปว่าต้องการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพราะตอนนั้น รร บอกว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้ว)  ตรงนี้ละค่ะปัญหา เพราะ รร ไม่ได้ทำหนังสือไปที่เขตเพื่อให้ อกคศ พิจารณาให้เราไปเรียน เป็นอันว่าเรามาเรียนเองเลย 
  2.  รร ให้ลาเรียนได้ ดำเนินการทุกอย่างตามกฎทุกอย่าง
  3. พอมาเรียนแล้ว มาทราบทีหลังว่าจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันว่า ของเพื่อนมีหนังสือตีกลับมาจาก อกคศ ก่อนเรียนรับรอง แต่ของเราไม่มีก็แปลกใจจึงรู้ว่าถ้าขอเลื่อนขั้นต้องเป็นแบบนี้ เลยกลับไปส่งหนังสือขอเลื่อนขั้น ไป อกคศ โดยให้โรงเรียนรับรองว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลน แต่ส่งไปแล้วก็เงียบ ดำเนินการอีกหลายอย่างก็เงียบไป
  4. จะกลับมาสอนแล้วค่ะ ไม่ขยายเวลา เกรดถึง โรงเรียนบอกว่ากันเงินไว้ให้แล้วจะเลื่อนขั้นให้ แต่โรงเรียนก็มารู้ทีหลังว่า ให้ไม่ได้เพราะไม่ได้ดำเนินการข้อที่ 1 คือ โรงเรียนไม่ได้ส่งหนังสือให้ อกคศ พิจารณาตั้งแต่แรกก่อนไปเลย เลยให้ไม่ได้
  5. จึงขอเรียนถามว่า พอมีทางหรือแนะนำแนวทางที่จะได้เลื่อนขั้นบ้างไหมค่ะ ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ                                                                      ก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่ไม่ดูกฎระเบียบให้ดีก่อนค่ะ แต่ถ้าพอมีทางก็ยังพอมีความหวังขึ้นมาบ้างค่ะ  ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ  

 

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Mon Mar 28 2011 22:28:17 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณนิลินี

สิ่งที่อยากจะแนะนำในขั้นแรกก็คือ ให้คุณนำเอกสารต่างๆที่มีในเรื่องการลาไปศึกษาต่อ   ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้ด้วยตนเอง สิ่งต่างๆที่ยังกังขาและไม่เข้าใจจะได้คลี่คลายไปค่ะ  

 

khan
IP: xxx.93.152.119
เขียนเมื่อ Tue Mar 29 2011 16:08:42 GMT+0700 (ICT)

จะลาคลอดในวันที่1  พฤษภาคม  2554-30กรกฎาคม 2554  ประมาณ 90วัน ตามสิทธิ์

เดือนตุลาคม2554  มีสิทธิ์จะได้ 2ขั้นหรือไม่  ถ้าไม่มีจะต้องลากี่วันค่ะ

                                     ขอบคุณค่ะ  ผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Wed Mar 30 2011 23:51:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบ khan

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ 8(ข) การลาคลอดบุตร 90 วันนั้นไม่ถือ

เป็นวันลาที่จะทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะ แต่จะได้ 2 ขั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาค่ะ

 

อิศรพงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
IP: xxx.26.27.164
เขียนเมื่อ Fri Apr 08 2011 07:49:02 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามครับ  พวกข้าพเจ้าหลายคนกลุ่มผู้สูงวัยได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 33,540 บาทมาหลายปีแล้ว เพิ่งได้รับการอนุมัติให้เป็น คศ.3 เมื่อเดือน มีนาคม 54 มีผลตั้งแต่วันส่ง30กันยายน 52 อยากเรียนถามว่าพวกข้าพเจ้าจะได้รับการปรับเงินเดือนจนถึงเมษายน  54  นี้โดยประมาณคนละเท่าไร ในขั้นเงินเดือนเท่าใด ( ได้ 0.5 % เกือบทุกคนในการประเมินประจำรอบปีงบประมาณที่ประเมิน) กราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

อรญา
IP: xxx.42.90.102
เขียนเมื่อ Wed Jul 13 2011 21:54:47 GMT+0700 (ICT)

ดิฉัน ลาศึกษาต่อ และได้ทำเรื่องขอลาเรียนต่อ แบบขอเลื่อนขั้นเอาไว้ เมื่อครบสองปี ได้กลับเข้ามาปฎิบัติงานแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เพราะยังทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ และได้สำเร็จการศึกษาในปีที่สามของการศึกษา อยากทราบว่ายังจะได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามกฎ กคศ.ข้อ 8 อีกหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ML
IP: xxx.93.200.97
เขียนเมื่อ Mon Aug 08 2011 11:25:54 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามค่ะ 

ส่งผลงานวิชาการเดือนกุมภาพันธ์ 54  ขณะนั้นเงินเดือน 33020 บาท  พอเดือนเมษายน 54 ได้รับพิจารณาได้ 0.5 ขั้น กับ 2%  ตอนนี้เงินเดือนบัญชีใหม่ได้รับ 37830 บาท  อยากทราบว่าจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อได้รับคศ.3  ขอบคุณมากนะคะ

chem
IP: xxx.205.246.240
เขียนเมื่อ Sun Aug 21 2011 14:00:20 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านผู้รู้ด้วยครับ

อยากทราบคำจัดคำว่า สาขาขาดแคลนคือสาขาอะไร ครับ พอดีลาเรียนต่อโทแล้วถามฝ่ายการเงินเขาบอกว่าโรงเรียนไม่ได้ขาดแคลน คุณลาไปเอง สาขาเคมีครับ และตอนทำเรื่องลาเรียนต่อไม่ได้ทำลาเรียนต่อแบบเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะทางเขตให้เอกสารมาประกอบการขออนุญาตไม่มีเอกสารที่ต้องลงความเห็นจากอกคศ.พื้นที่ แต่พอมาเห็นทีหลังต้องทำก่อนลาศึกษาต่อ แสดงว่าไม่ได้เลื่อนขั้นสิครับ ที่เขากั้นไว้ให้สิครับ ลาเรียน 53-55 กรณีนี้จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

ลินลดา
IP: xxx.109.32.157
เขียนเมื่อ Tue Sep 20 2011 10:28:31 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำเรื่องลาศึกษาต่อต่างประเทศได้รับทุนประเภท2 ได้ทำสัญญากับเขตแล้ว แต่เขตไม่ได้แจ้งเรื่องหลักการเลื่อนขั้นเลย จึงได้นำหนังสือที่แจ้งจากกคศ ให้เขตดูปรากฎว่าเขตก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องทำอย่างไร ดิฉันควรสอบถามที่ใครถึงจะได้ความกระจ่าง. ก่อนที่จะสอบก็ได้ทำหนังสือขออนุญาตที่ผอ.แล้ว. คำสั่งให้ไปศึกษาจาก สพฐ. ก็มีแล้วหลักฐานการรับทุนก็ครบแล้ว แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ดิฉันเฝ้ารอความกระจ่างจากเขตมานานแล้วแต่ก็ยังเงียบ ถ้าไม่ได้ทำหนังสือตามที่กคศ แจ้งจะีผลอย่างไรบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

อนุชิต
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Tue Sep 18 2012 07:59:52 GMT+0700 (ICT)

ระเบียบนี้ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน(กันยายน 55)หรือเปล่าครับ อยากได้คำตอบด่วน เนื่องจากเพิ่งรับตำแหน่งบุคลากรโรงเรียนสดๆร้อนๆ ผอ.เล่นโยนเผือกร้อนมาใ้ห้ทำจำเป็นต้องหาข้มูลจากอาจารย์ท่านผู้รู้จริงครับ....ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

Kroosurin
IP: xxx.52.124.146
เขียนเมื่อ Sat Apr 27 2013 23:02:09 GMT+0700 (ICT)

เมษายน 55 เงินเดือน 52,940_    ตุลาคม 55 (ได้ 0.5 ขั้น + 2 %) รับเต็มขั้น 53,080_

ขอความกระจ่างอยากทราบจริงๆ ว่า เมษายน 2556 เงินเดือทะลุแท่ง จะได้รับเป็นเท่าไร (แล้วส่วน  2 % จะได้รับหรือไม่ อย่างไร )

นพรัตน์
IP: xxx.52.80.95
เขียนเมื่อ Fri Aug 09 2013 14:57:41 GMT+0700 (ICT)

การลาเกิน6 ครั้งคือ หัวหน้าฝ่ายบุคคลมาแจ้ง ว่า 8 ครั้ง แต่มีเหตุจำเป็นเพราะป่วยเป็น(1)โรคหลอดเลือดตีบ(เมื่อปวดศีรษะจะชา หมดแรง ไม่มีสติสามารถสื่อสารได้จะต้องพบแพทย์ต้องฉีดยาทุกครั้ง มีครั้งหนึ่งในรอบเทอมนี้หมดสติที่โรงเรียนและนำส่งรพ.ทันที หลังจากนั้นต้องลาเพื่อทำกายภาพบำบัดอาการปวดและชาร่างกายซีกซ้าย) ทั้งยังมี(2)โรคลูกสะบ้าหลุดซ้ำ(หัวเข่าหลุดบ่อย เมื่อหลุดจะบวม ปวดตอนเดิน เหยียดข้อเข่าไม่สะดวก จะต้องทำกายภาพฟื้นฟู รักษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544-2552 ผ่าตัดมา 6 ครั้ง และจะต้องผ่าตัดอีกแต่รอคิวผ่าอยู่) ซึ่งสาเหตุหลักที่ป่วยเป็นโรคที่1เพราะป่วยเป็นโรคที่2แล้วใช้ยาแก้ปวดมาเป็นระยะเวลานาน  ได้พยายามอธิบายฝ่ายบุคคลแล้ว แต่ก็ได้รับแจ้งว่ามีผลกับการเลื่อนขั้น คำถามคือ ขาดเกิน 6 ครั้ง เท่านั้นหรือที่ไม่เลื่อนขั้น ไม่พิจารณาวันลารวม ไม่พิจารณาใบรับรองแพทย์ ไม่พิจารณาผลงานอย่างอื่นหรือ ใครคือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องทำให้เรื่องกระจ่าง ผู้ลา หรือ หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้อำนวยการ ขอบพระคุณสำหรับคำปรึกษาล่วงหน้าค่ะ

krung
IP: xxx.9.48.48
เขียนเมื่อ Tue Aug 20 2013 12:06:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

เรียนถามเรื่องการเลื่อนขั้นครึ่งกับการลาป่วยค่ะ  ผ่าตัดลาตั้งแต 14 มกรา - 8 กุมภา มาทำงาน 11 กุมภา รวมเป็น 26 วัน ได้ครึ่งขั้น  และก็ไม่ได้ลาอีกเลย มีสิทธิได้ 1 ขั้นของช่วงเมษา ถึง ตุลาไหมค่ะ

พิมพ์
IP: xxx.172.164.5
เขียนเมื่อ Thu Dec 19 2013 01:36:16 GMT+0700 (ICT)

การเลือนขั้นในข้อ ๖ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น

ข้อ ๖(๖) ลาศึกษาต่อ มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน(ใหม่กำหนดให้มีเวลาไม่น้อยกว่า 3เดือน 15 วัน)

ข้อ ๖(๗) ลาบ่อยครั้ง (รร. ๖ ครั้ง สนง. ๘ ครั้ง) ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ไม่เกิน 15 วัน

ข้อ ๖(๘) (ก) ลาอุปสมบท

ข้อ ๖(๘) (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน

ข้อ ๖(๘) (ค) ลาป่วยจำเป็น ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

แต่เราไม่ได้อยู่ในข้อบ่งชี้ดังกล่าวแม้แต่ข้อเดียว แต่กลับได้ ข้อ 6 คนอื่นๆได้ข้อ 7ทุกคน แม้แต่คนย้ายมาใหม่

สอบถามกรรมการทุกคนบอกว่าเป็นเหตุผลของผู้บริหาร กรรมการได้แต่เซนต์ชื่ออย่างเดียว คำสั่งออกมา แล้วไม่ทราบความผิดของตนเองเลย บรรจุมา 36 ปีในชีวิตราชการไม่มีคดีความ ไม่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ อยากทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆท่านทำกันหรือเปล่า ท่านฆ่าเพื่อนร่วมงานโดยไม่ทราบความผิดของตนเอง ขวัญและกำลังใจหายไปหมด ท้อแท้ ใครพอจะทราบความผิดอื่นใดอีกที่ข้าราชการต้องได้ข้อ6

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า