เกษตรโจ้

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรวังน้ำเขียว กรมส่งเสริมการเกษตร
Usernamewarodom_at3
สมาชิกเลขที่23680
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • นายวโรดม  ไชยจรัส 
  • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  • สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราขสีมา              กรมส่งเสริมการเกษตร
  • เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2517
  • เป็นชาวยะลาตั้งแต่กำเนิด
  • การศึกษา วท.บ.โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏนครราชสีมา กศ.ปช.รุ่นที่ 3