อนุทินล่าสุด


นาย นายวิษณุ หมายปาน
เขียนเมื่อ

เรื่องการจัดการความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา

ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา

ความรู้ที่ได้รับ

ความรู้ที่ผมได้รับจากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา คือ รู้ว่าความรู้คืออะไร การจัดการความรู้มีกระบวนการอะไรบ้าง ความเป็นมาของความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร  วิวัฒนาการของการจัดการความรู้ แบบจำลอง SECI Model มีอะไรบ้าง มีกระบวนการอย่างไร ความหลากหลายของการจัดการความรู้ในหลายมุมมอง ประเภทของความรู้  ระดับความรู้มีอะไรบ้าง กระบวนการของความรู้เป็นอย่างไร ความรู้เรื่องปัจจัยด้านการจัดการเครื่องมือในองกรณ์ ได้แก่ Benchmarking & Best Practice, Balance Scorecard & Key Performance, Competency, After Action Review (AAR), KAIZEN, Social Network โครงสร้างและปัจจัยประกอบของการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านบุคลากรในองค์กร คุณลักษณะของบุคลากรในการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง กระบวนการจัดการความรู้มีกี่กระบวนการ อะไรบ้าง กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง CoP ประเภทของ CoP ประโยชน์ของ CoP มีอะไรบ้าง วงจรการเรียนรู้ของสมาชิก CoP เป็นอย่างไร ทุนทางปัญญาคืออะไร ประเภทของทุนทางปัญญามีอะไรบ้าง ทุนด้านลูกค้า ทุนทางด้านองค์กร ทุนมนุษย์ แต่ละทุนเป็นอย่างไร กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริมมีอะไรบ้าง กลยุทธ์การจัดการทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อการสร้างความรู้ 

การนำไปประยุกต์ใช้

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้มีมากมาย บางเรื่องเป็นความรู้ที่ผมไม่เคยรู้จักหรือได้ยินมาก่อน เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งจากการศึกษาในห้องเรียน การศึกษานอกห้องเรียน และการแชร์ประสบการณ์จากอาจารย์กับนักศึกษา และจากนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งเป็นความรู้ที่ที่มีประโยชน์มาก นอกจากจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตแล้วยังสามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจ หรือด้านการจัดการองค์กรได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดผมจะนำไปใช้ในชีวิตอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นายวิษณุ หมายปานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿5.01 -79.84%
฿423.00 -56.5%
฿580.00 -51.5%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี