อาทิตย์

อาทิตย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักประเมินภายนอก
บจ.เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(การประเมิน)
Usernamevichitmk
สมาชิกเลขที่88889
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนาที่เกิด 43 หมู่ที่ 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

ที่อยู่ปัจจุบัน  85 ม.6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77190

จบการศึกษา 

       ปริญญาตรี เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) สาขาการจัดการและประเมินโครงการ        จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประวัติการทำงาน

       รับราชการครู ร.ร.บ้านมรสวบ จ.ประจวบฯ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2525

       รับราชการครู ร.ร.บ้านดอนสูง จ.ประจวบฯ  ปีการศึกษา 2526-2533

       รับราชการครู ร.ร.วัดดอนยาง จ.ประจวบฯ  ปีการศึกษา 2534-2544

       ครูการศึกษานอกโรงเรียน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 - พฤษภาคม  2546

       ผู้ประเมินภายนอก สมศ.  16 มีนาคม 2548 - ปัจจุบัน

ความถนัดพิเศษ

       กีฬาฟุตบอล  ดนตรี(ขลุ่ย,กีต้าร์,คีบอร์ด)  วาดภาพ