พระมหา ธิติ พิมพ์เสน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Username
thiti_phim
สมาชิกเลขที่
120765
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย

ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท