ครูน้อยสอนคอมฯ

ครูโรงเรียนภูเขียว
Usernamesupermontree
สมาชิกเลขที่30739
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายมนตรี  กุลหนองแดง

ครูโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

ชื่อเล่น ต้าร์ ครับ

ปฏิบัติราชการ 

 

เกียรติประวัติ 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 

วิทยากร 

 

การฝึกอบรมศึกษาดูงาน

 

ผลงานทางวิชาการ