จูกัดเหลียง

ครูผู้ช่วย
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
Usernamesangsiri
สมาชิกเลขที่6442
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

  

 

การศึกษา 

-ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร  ต.ตะพานหิน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

- มัธยมศึกษา ตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนตะพานหิน (http://www.taphanhin.ac.th)  ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

- ปี 2548 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์(เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (http://www.psru.ac.th)

- ปี 2549 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (ทุน สควค.ของ สสวท.) http://www.ipst.ac.th/dpst2 )  จาก ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (http://www.psru.ac.th)    

- ัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร (ทุน สควค.ของ สสวท.)

เล็ก ๆ น้อย ๆ

-ตั้งแต่เด็กอยากเป็น ปลัดอำเภอ เหมือนพ่อ พอเรียน ป.ตรี อยากเป็น Programmer แต่ในที่สุดก็มาเป็นครู ความฝันกับความเป็นจริงมันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ประวัติการทำงาน 

- ปี 2548-2549 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา (http://reg.psru.ac.th/)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 16 พ.ค. 2550 บรรจุเข้ารับข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

(http://www.wangsai.th.gs)

- 21 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

(http://www.sppk.ac.th)

ความสนใจ

- Web Base Programming , AI , Database , Webservice , KM , Network

ผลงานด้าน ICT

- ระบบลงทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://workbook.phichit.net/)

 - ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://61.19.246.216/~prpc/)

 - ระบบทะเบียนหนังสือส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://www.phichit.net/2552/)

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://61.19.247.254/~eoffice/) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

- ระบบทะเบียนสมุดคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://www.phichit.net/2552/)

- ระบบทะเบียนหนังสือรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://www.phichit.net/2552/)

- ระบบตรวจสอบผลการเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

(http://mis.sppk.ac.th/grade/check.php) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

- ระบบอีเมล์ ครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  (http://mail.sppk.ac.th)

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (http://km.psru.ac.th/eoffice/)

- ระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการ-บทคัดย่อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1     (http://www.phichit.net/abstract/)

- ระบบหมายเลขโทรศัพท์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1     (http://www.phichit.net/tel/phone_list.php)

ระบบสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 (http://www.milk.phichit.net)

ติตต่อ

E-mail & MSN = [email protected]