รัชนีพร คนชุม


พยาบาล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
ratchaneeporn-konchum
สมาชิกเลขที่
22591
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

วุฒิการศึกษา

2528    วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2547   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2541  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง ภาควิชาการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2550  วุฒิบัตรแสดงความรู้  ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์  APN รุ่นที่ 5  (oncology)

 

การทำงาน

2528 - 2530     พยาบาล   หอผู้ป่วยรังสีรักษา รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

2530   จนถึงปัจจุบัน   พยาบาล หอผู้ป่วยเคมีบำบัด รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท