พัฒน์ วายะโยะ

กรรมการบริหาร
้เครือข่ายการเมืองคุณธรรม
Usernamephackrudin007
สมาชิกเลขที่188071
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

ปริญญาโทรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันทำหน้าที่นักวิจัยชุมชนในด้านความสุขของประชากรตามแนวชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างUNFCRกับBGIDFและสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาของไทยหลายสถาบัน

ปัจจุบัน...

นักประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชน

เลขาธิการพรรคไทยรักธรรม

ประธานเครือข่ายการเมืองคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้