คนเมืองพระ

เกษตรอำเภออัมพวา
สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Usernameninwong
สมาชิกเลขที่51043
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จากเด็กบ้านนอก  มาสู่อารามบอย แร่ร่อนหาประสบการณ์

บ้านเกิด(นครศรี ฯ)

การศึกษา

    -  ธรรมศึกษาขั้นเอก เรียนวัดบ้านสวน อ.เมืองพัทลุง (สนามสอบ จ.พัทลุง)

    -  ประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-4) รร.บ้านตูล ต.บ้านตูล อ.ชะอวด

    -  ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-6) รร.บ้านควนเงิน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด

     - มัธยมต้น  รร.ชะอวดวิทยาคาร

    -  ปวช. เกษตรพัทลุง  รุ่น 9

    - ปวส.ไสใหญ่  รุ่น 22 (50 ปี ไสใหญ่)

    - ปริญญาตรี(พืชศาสตร์) ราชมงคล(ทุ่งใหญ่)  รุ่น 7

    - ปริญญาโท  รปศ. ม.ราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน รุ่น 1

ประสบการณ์ทำงานอดีต

   -  เด็กวัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  3 ปี

    - อำเภอเขาย้อย  จ.เพชรบุรี (ปี 32-37)

    - กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง(ปี 37)

    - อำเภอเมือง จ.ระนอง(ปี 38)

    - ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง(ปีร 39-40)

    - กิ่งอำเภอบ้านคา  จ. ราชบุรี(ปี 40-48)

    - อำเภอบ้านลาด  จ.เพชบุรี (ปี 48)

    - ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

      (48-51)

   - เกษตรอำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี ต.ค.51-ธ.ค.52

  - เกษตรอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ม.ค.53-ม.ค.55

ปัจจุบัน

    - เกษตรอำเภออัมพวา  ม.ค.55- 

      สำนักงานเกษตรอำเภออัพวา จ.สมุทรสงคราม 

สิ่งที่เคยหวังว่าจะได้กลับเป็นจริง

     - เกษตรตำบลดีเด่น ปี 36

     - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ปี  2537

     - เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ปี 2538

     - เหรียญชายแดน ปี 2539

     - ได้รับพระราชทานเหรีญกาชาด ปี 2553