มีเกียรติ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Usernamemeekiat
สมาชิกเลขที่52609
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาโทบริหารธุรกิจด้านการตลาด
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • เคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวประจำศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
  • เคยทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษาษา และเป็นครูสอนเสริม โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน

  • นักวิชาการศึกษา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
  • รับสอนพิเศษ
  • รับผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์
  • นักธุรกิจแอมเวย์