กุลนภา

กุลนภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู ค.ศ.2
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
Usernamekunapa
สมาชิกเลขที่149326
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมศว.กรุงเทพมหานคร  รับราชการครูทั้งแต่สำเร็จการศึกษา เคยสอนที่โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ม.1 ม.2 ป.3 ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สอนชั้น อนุบาลปีที่ 2  คติในการทำงาน...ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ