นาย พรชัย นาชัยเวียง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
Usernamekrujoe_pornchai
สมาชิกเลขที่21897
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ    นายพรชัย  นาชัยเวียง(โจ)

เกิด    วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม  2519  

ภูมิลำเนา    ตำบล พระพุทธบาท  อำเภอ เชียงกลาง  จังหวัด น่าน 55169

ที่อยู่ปัจจุบัน   234 หมู่ 1 ต. สระใคร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100

ประวัติการศึกษา  

       พ.ศ. 2525 -2532  : ชั้นเด็กเล็ก - ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115  อ.เชียงกลาง จ.น่าน
       พ.ศ.  2533-2538 ม.1 - ม.6    โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
       พ.ศ. 2538-2541    ระดับปริญญาตรี : ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    พ.ศ. 2544 - 2546    ระดับปริญญาโท : ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติครอบครัว
 บิดา  ด.ต. ทวีศักดิ์  นาชัยเวียง    ข้าราชการบำนาญ เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2488 
มารดา นางวราภรณ์ นาชัยเวียง รับราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองผุก อ.เชียงกลาง จ.น่าน เกิดวันที่ 13 เมษายน 2490
เป็นบุตรคนเดียว

ประวัติการพิเศษขณะศึกษา

ระดับประถมศึกษา
เป็นสารวัตรนักเรียน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
ระดับมัธยมศึกษา
เป็นผู้บังคับกองร้อยนักศึกษารักษาดินแดน โรงเรียนปัว ม.4-ม.6
เป็นประธานคณะสีม่วง โรงเรียนปัว ม.4-ม.6
เป็นนายกองค์การนักเรียนรักษาการ ม.4
เป็นนักวิ่ง 100 เมตร และ 4X100 เมตร ม.3 และ ม.5
ระดับปริญญาตรี
เป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2538-2539
เป็นประธานชมรมรักบี้ฟุตบอลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2539
เป็นอุปนายกคนที่ 1 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540
เป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2541
เป็นนักศีกษาดีเด่นในทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2541

ประวัติการทำงาน

       1  มิถุนายน 2542-20 กันยายน 2549  : รับราชการครู โรงเรียนอาโอยาม่า 2  กิ่ง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
        21 กันยายน 2549    : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง  กิ่ง อ.สระใคร จ.หนองคาย
        1  ตุลาคม 2550  :   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ  สพท.น่าน 2

ความสามารถพิเศษ
      1. ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
word,excel,powerpoint,dreamweaver,photoshop
      2. ความสามารถด้านการเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลและฟุตซอล    
      3. การเป็นพิธีกร การจัดรายการวิทยุ
      4. ความสามารถด้านการเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ
      5. ความสามารถด้านการสร้างเว็บไซต์และเป็นเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน
      6. ความสามารถด้านการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
      7. ความสามารถด้านการจัดสวนหย่อม การเพาะปลูกไม้ประดับ

งานอดิเรก
ปลูกต้นจันทร์ผา ทำเว็บไซต์ อ่านหนังสือ
ฟังเพลง เขียนblog(oknationblog)

ประสบการณ์การทำงาน

การเป็นคณะทำงานระดับประเทศ
    

คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2546
วันที่ 5-12 กันยายน พ.ศ. 2546
คณะกรรมการดำเนินงานการสรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคร ู

11 กรกฏาคม-16 กรกฏาคม 2548   

คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาไร้พรมแดน
สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2-6 กรกฎาคม พ.ศ.2550 และ 16-20
กรกฎาคม พ.ศ.2550


การเป็นคณะทำงานระดับจังหวัด
21-27 ธันวาคม พ.ศ. 2548     
คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
24 เมษายน-4 พฤษภาคม 2549     
วิทยากรการดำเนินงานค่ายภาษาอังกฤษ(English Summer Camp)

การเป็นคณะทำงานระดับอำเภอ
2 เมษายน พ.ศ.2549       ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.ด่านศรีสุข กิ่ง อ.โพธิ์ตาก(ส.ส)
16 เมษายน พ.ศ.2549      ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.ด่านศรีสุข กิ่ง อ.โพธิ์ตาก(ส.ว)


ประวัติการศึกษาดูงาน
ปี 2546 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมในกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คืน 4 วัน
ปี 2548 ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการอบรมครูผู้สอนต่างประเทศ จำนวน 2 สัปดาห์

สื่อการเรียนเรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ4MAT ระดับมัธยมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ4MAT หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My health

รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2547
รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ชื่อโครงงาน Unseen Nongkhai

เป็นผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวันพ่อคัพ อ.ศรีเชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวันแม่คัพ อ.ศรีเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2548
เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน กิ่ง อ.โพธิ์ตาก
เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ระดับช่วงชั้นที่ 3 กิ่ง อ.โพธิ์ตาก
21-27 ธันวาคม พ.ศ. 2548    
 เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู้สอนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ชื่อโครงงาน Amazing Nongkhai..Naga fireball

รางวัลและผลงานในตำแหน่งรองผู้ำอำนวยการโรงเรียน

เป็นคณะทำงานโรงเรียนในฝัน

เป็นคณะทำงานโรงเรียนพระราชทาน

การปรับปรังภูมิทัศน์ แหล่งการเรียนรู้

การพัฒนาเว็บไซต์ www.kogchang.org

การจัดให้มีโครงการค่ายคณิตศาสตร์

การพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อบรมโรงเรียนในฝัน