ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
Usernamekinder_saburi
สมาชิกเลขที่103021
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     โรงเรียนอนุบาลสระบรี  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2487 ที่โรงเรียนสตรีสระบุรี "สหายหญิง" ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี ในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา  ต่อมา พ.ศ.2526 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนในที่ปัจจุบันคือ เลขที่ 657 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6