ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: kinder_saburi
  • โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
  • สมาชิกเลขที่ 103021
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

     โรงเรียนอนุบาลสระบรี  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2487 ที่โรงเรียนสตรีสระบุรี "สหายหญิง" ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี ในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา  ต่อมา พ.ศ.2526 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนในที่ปัจจุบันคือ เลขที่ 657 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6