บุษบา
นางสาว บุษบา จุ๋ม วงวิพัฒน์

บุษบา


ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Username
joom_kot
สมาชิกเลขที่
42594
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

กำเนิด วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2531 ณ.  124 หมู่ 6  ต. ดงสิงห์ อ. จังหาร  จ.  ร้อยเอ็ด  45270

การศึกษา: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร บ้านป่านหนองอ้อ  อ.จังหาร จ. ร้อยเอ็ด

:ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ร.ร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด

:ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด

สายการเรียน  ไทย-สังคม  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย  ม.  4-6=  3.37 

:ปัจจุบัญ:ศึกษาอยู่ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกสังคมศึกษา

ครั้งหนึ่งในชีวิต

กิจกรรมและผลงานที่ภูมิใจ

   ผลงานด้านวิชาการ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  แข่งขันการประกวดอ่านบทร้อยกรองอีสาน ณ. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  วันที่4  ส.ค.  2548

- รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  ในการประกวดกลอน  "ครูของฉัน" ระดับ ม. ต้น วันที่13 มิ.ย. 2545

ร.ร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

- รองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดคำประพันธ์ ระดับ ม. ต้น เนื่องในงานสัปดาห์รักการอ่านและเทิดงานสุนทรภู่  วันที่ 23-27  มิ.ย.  2546

ร.ร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

- รองชนะเลิศอันดับ  1  แต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม. ต้น งานสัปดาห์วันภาษาไทย วันที่ 29 ก.ค. 2545

ร.ร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

- รองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ระดับ ม. ต้น วันที่ 27 ม.ค. 2546

ร.ร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

- ชนะเลิศอันดับ  1 ในการแข่งขัน  "โครงงานวิทยาศาสตร์" เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  วันที่  18  ส.ค.  2546 

ร.ร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

- ชนะเลิศอันดับ  1  คัดเลือกเป็นตัวแทน  ในการแข่งขันโครงงาน  "วิทยาศาสตร์"ระดับอำเภอ

ร.ร. บ้านป่านหนองอ้อ

ผลงานด้านกีฬา

- เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนนักศึกษา  ณ. สนาม กีฬากลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

- เป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียน กรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งมีผลงานดังนี้

1.ชนะเลิศ ประเภทวิ่ง ๔00  เมตร (หญิง) สถิติ  ๑.๑0.๑0 นาที

2.ชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทวิ่ง  ๔X๑00 เมตร  ญ. สถิติ  ๕๙.๓๒ วินาที

3. ชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทวิ่ง  ๔X ๔00 เมตร ญ. สถิติ  ๕.00 นาที

4. รองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทวิ่ง  ๒00 เมตร  ญ. สถิติ  ๓๑.0๒ วินาที

5.รองชนะเลิศอันดับ   2  ประเภทวิ่ง ๑00 เมตร ญ. สถิติ ๑๔.๘0 วินาที

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่ 9-14  ธ.ค.  2544

 กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในโรงเรียน

- เข้าปฏิบ้ติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรเบื้องต้น  ณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น

-เป็นสมาชิกกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม เท  EM  ลงครองรอบเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

-เข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันสำคัญต่างๆ ณ. สภากาชาด  และโรงเรียน

-เข้าร่วมแสดงกิจกรรมบนเวทีในงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ณ.ร.ร. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

-เป็นรองหัวหน้าห้อง  ปฏิบัติงาน เหรัญญิก

-ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ. ร.ร. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

-เข้าอบรมณ์การหั่ยความรู้ป้องกันการถูกล่อลวง ณ.หอประชุม โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

-ร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที  ในวันแม่แห่งชาติ

-เข้าร่วมโครงการบ้านแสงสว่างครั้งที่ 3 และโครงการ ตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่  21

-ร่วมอบรมตามหลักสูตรโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-คติประจำใจ:  หวังให้สูงสุด แต่ อย่าหยุดเมื่อผิดหวัง

- ความไฝ่ฝันในอนาคต :  แม่พิมพ์ของชาติ ที่สมบูรณ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท