มหาพ่อลูกอ่อน


อาจารย์พิเศษ, ครูใหญ่โรงเรียนมหาปัญญา
มจร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Username
isarakarn_9
สมาชิกเลขที่
101116
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
เกิดที่ จ.สุราษฎร์ธานี
เจริญวัยที่ จ.ตรัง
อุปสมบท ณ วัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต
การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ สำนักเรียนวัดกระพังสุรินทร์ ตรัง
จูฬอาภิธรรมิกตรี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
ป.วค. (วิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พุทธศาสตรบัณฑิต, พธ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น
๑.อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์ หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๒.อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๓.ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาปัญญา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประโยชน์เพื่อตน
พิจารณาสติปัฏฐานสี่ คือ
๑.พิจารณาตามเห็นกายในกาย
๒.พิจารณาตามเห็นเวทนาในเวทนา 
๓.พิจารณาตามเห็นจิตในจิต และ
๔.พิจารณาตามเห็นธรรมในธรรม
เหนือสิ่งอื่นใดที่ระลึกถึงเสมอคือ โยมคุณแม่อุษา ไชยพร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง