Wg.Cdr Cholaros Keoplang Mukprom


กรรมการ ผช.เลขาฯ และ สารสนเทศ คณะทำงานประสานการจัดการความรู้
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
Username
bhu_kmcenter
สมาชิกเลขที่
157071
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี อบรมหลักสูตร นฝ.รุ่น 81 นอส. รุ่น 55
กร.ทอ และ ปชส รุ่น 2 และ CMS content management system ที่ บก.ทท
ประสบการณ์ทำงาน เป็นพยาบาลหอผู้ป่วย CCU ICU หน่วยตรวจพิเศษ
และ ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ( non invasive)
อายุราชการ 30 ปี ( 2528- ปัจจุบัน)

ปัจจุบัน ทำงาน ที่ศูนย์การจัดการความรู้
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ประสบการณ์ ด้านอื่นๆ

เป็นพยาบาล ในโครงการ เยาวชนไทยใต้น่านฟ้าเดียวกัน ร่วมกับ กร.ทอ. เมื่อ ปี 2011 ( นำเยาวชน จาก ภาคใต้ ขึ้นไปทัศนศึกษา

จ. เชียงใหม่ 5 รอบ )

เป็นพยาบาล ในโครงการ มิตรประชา ภายใต้ คำสั่งของ พอ. และ กองทัพอากาศ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2012 ( จ.อุบลราชธานี )

เป็นพยาบาล ในโครงการ มิตรประชา ภายใต้ คำสั่งของ พอ. และ กองทัพอากาศ เมื่อ พฤศจิกายน2012 ( จ.พิษณุโลก )

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี