พระมหาสุระพงษ์

พระวิทยากร,พระสอนศีลธรรม
กลุ่มพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่ดีงาม,ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
Usernamebenzaza
สมาชิกเลขที่81330
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • บ้านเกิด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โตขึ้นประมาณ อายุ 13 ก็บวชเณร พอครบบวชพระก็บวชต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

  • การศึกษา น.ธ.เอก,ป.ธ.๔, พธ.บ. รัฐศาสตร์ (การเมืองฯ) อนาคตก็อยากต่อโทถ้ามีทุน

 

  • ปัจจุบัน ใช้ชีวิตส่วนใหญ่สอนเณรที่วัด อบรมค่ายกับกลุ่มพัฒนาจิต เพื่อชีวิตดีงาม และสอนธรรมะในโรงเรียน (ซี่ง ๓ อย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้ว)

 

  • อนาคตนั้น จะเป็นอย่างไร หรือจะอยู่ที่ไหรไม่รู้ แต่จะขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอ