อังคณา

อังคณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernameangkhana_tung
สมาชิกเลขที่130147
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางอังคณา   ตุ้งประโคน 

*  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

*  กำลังศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ( บริหารการศึกษา )

*  ปัจจุบันเป็นสอนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นป. 1 - ป. 4