ครูป่าน

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: ajparn19
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สมาชิกเลขที่ 48603
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เป็นอาจารย์การตลาดค่ะ

ชอบดนตรี และความบันเทิง