นาย ยุทธภูมิ สอนวิสัย

Usernameag_yoottaphoom
สมาชิกเลขที่123281
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว (Personal information)

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย):  นายยุทธภูมิ  สอนวิสัย

Name - Last name (Thai)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): YOOTTAPHOOM  SORNWISAI

Name - Last name (English)  

 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 61/3 หมู่ 11       ตำบล/แขวง ครน

Address:            61/3           Moo: 11     Sub-District: Kron

 

อำเภอ/เขต สวี  จังหวัด ชุมพร    รหัสไปรษณีย์ 86130

District: Sawi             Province: Champhon            Post code: 86130

 

มือถือ 0857992939 0860648104

Mobile: 0857992939, 0860648104

 

อีเมล์ :   [email protected]

E-mail : [email protected]

 

วัน เดือน ปีเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2529            อายุ 24 ปี         ส่วนสูง 168 ซม.          น้ำหนัก 53 กก.

Date of Birth: February 15, 1986    Age: 24 (Yrs.) Height: 168 (cms.)      Weight: 53 (kgs.)

        

เชื้อชาติ ไทย        สัญชาติ ไทย                    ศาสนา พุทธ

Race: Thai          Nationality: Thai                       Religion: Buddhism

 

Education Background 

Education Level

Institution

Major

 

year

From

To

Bachelor’s degree

Thaksin University: Phatthalung Campus (Thailand)

Agricultural Technology

 

2005

2008

High school

Saard Paderm wittaya school

Science - Mathematics.

 

2002

2004

Secondary School

Kronpittayakom School

Secondary School

 

1999

2001

Primary School

Border Patrol Police Namcha School

Primary School

 

1993

1998