มาเชิญไปที่นี่

มาเชิญไปที่นี่ค่ะ มีคนกล่าวถึง ลืมฝาหม้อในตู้เย็น 
คำตอบ