อยากคุยกับครู

พร้อมวาสนา ถาเพะา
สวัดดีคะ ได้ทำข้อสอบแแล้วคะ ก็โอเคดี เวลาน้อยไปนะคะหนุว่า อันที่จริงแล้วหนุตอบข้อเขียนได้ทุกข้อเลยนะคะแต่ครุให้เลือกก็จำเป็นและถ้าเวลามากหนุก๊จะข้อเพิ่มสมุดอีกเล่มคะ แต่ก็ไม่เป็นไรหนูทำดีที่สูดแล้ว
คำตอบ

ตอบ พร้อมวาสนา

ครูตรวจข้อสอบแล้วค่ะ

แต่จำคะแนนแต่ละนไมได้

วันอาทิตย์นี้ก็ทราบผลแล้ว และครูจะเฉลยพร้อมคำแนะนำ

อย่าลืม รีบทำรายงานนะ คะ  บ้าย