ช่วยผมด้วยครับ

ช่วยด้วยครับ svn co svn://u5.usablelabs.com/kv/trunk kv ก็ยังไม่ได้อยู่ดี จะทำยังไงดีครับ ช่วยด่วน
คำตอบ