ชำนาญการ

ทำไปหลับไป ทำยังดีคะ
คำตอบ
not yet answered
เล็ก..ภัทรานิษฐ์

แวะมาให้กำลังใจน้องประกายค่ะ

  • การทำชำนาญการ ไปหลับไป ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่อย่าหลับนาน
  • คิดว่าสิ่งที่เราทำก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ ที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปขยายผลต่อ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทำต่อไป สู้ๆ
  • มีที่ปรึกษาหลายคน พี่ๆ เหล่านั้นยินดีช่วย
  • เป็นกำลังใจให้ มีอะไรปรึกษาได้ค่ะ

 

ไก่...กัญญา

นอนก่อน แล้วตื่นมาทำใหม่ คิดเรื่องเดียว อย่าคิดมาก ข้อมูลมากให้ตัดออกเหลือที่จำเป็น ตั้งใจ อดทน มีแรงจูงใจรออยู่โข ต้องฮึดสู้อึดใจก็สำเร็จแล้ว อย่าท้อ ของพี่ทำงานเยอะมากช่วยงานคนอื่น ทำไม่ได้เลยสมองไม่ว่าง  เคยตั้งแต่ตั้งหลัก ปี 2539 มาได้ปี 2545 ใช้เวลา 6 ปี ต้องมีเพื่อนร่วมพากันทำ ตอนนั้น มี 3 คน แล้วตั้งใจทำจริง ๆ พี่มาเริ่มใหม่อีกทีปี 42-45  ผลได้ชำนาญการทั้ง 3 คน ของพี่เสร็จช้ากว่าเพื่อนเป็นคนที่ 3 ค่ะ  แต่ตกเบิกย้อนหลังได้สมกับที่รอคอยค่ะ  ตั้งหลักเอาใหม่นะคะ 

เอาใจช่วยค่ะ

กัญญา