นำเสนอแนวทางการสื่อสารผ่าน G2K

ครูอ้อยครับ ในช่วงที่ผมบรรยายวันที่ 4 มิ.ย.51 ที่โรงเรียนสารวิทยา หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ครูอ้อยช่วยออกไปเล่าเรื่อง "การสื่อสารผ่าน G2k เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู" สัก 10 นาที นะครับ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในระยะหลังจากการอบรมครับ(ผมจะเชิญผ่านไมค์ นะครับ)
คำตอบ