อยากได้ตารางอาหารตลอดอาทิตน์

มาย
หนูเป็นเบาหวานค่ะ แต่ยังไม่มากยังไม่ได้เป็นโรคแทรกซ้อนอะไรเลยอยากขอตารางอาหารตลอด 1 สัปดาห์ ค่ะ
คำตอบ

อ่านในความคิดเห็นที่เขียนไว้นะคะ

วัลลา ตันตโยทัย

แนะนำให้ปรึกษานักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และต้องให้ข้อมูลของตัวเอง เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง กิจกรรมในแต่ละวัน ภาวะการควบคุมเบาหวาน ฯลฯ ด้วย