งานวิจัย

เรื่อง CAI

พี่มีข้อมูลการทำวิจัยเรื่อง บทเรียนออนไลด์

คณิต ป.5 บทที่ 1 - 3 บ้างไหมคะ

 

คำตอบ
  • ขอโทษด้วยครับอาจารย์
  • ไม่เคยเห็นเลย
  • พอดีดูแต่ภาษาอังกฤษ
  • ถ้าเจอแล้วจะบอกให้นะครับ
  • ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ตอนนี้ศิริเรียนงานวิจัยซึ่งเสร็จค่ะ พอดี ผอ ท่านวานให้หางานวิจัยเกี่ยวก่บการนิเทษภายในให้ท่านค่ะ ค้นหาเท่าไรก็ยังไม่ได้ครบค่ะ ตอนนี้ท่านพึ่งย้ายมาคงลองภูมิด้วยต้องรีบหาให้ท่านค่ะ อาจารย์ค่ะ ขอความกรุณาช่วยแนะนำ หน่อยค่ะ ขอบคุณคะ

ศิริ

อาจารย์ค่ะ เอาแบบภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ เพราะศิริสอนภาษาอังกฤษด้วย และคิดว่าท่าน ผอ. ท่านก็เก่งภาษาอังกฤษ ด้วย ถ้าท่านไม่เข้าจะก็จะแปลให้ท่าน เองก็คงพอไหว ท่านคงอยากได้หลักการ ค่ะ ประมาณ บ่ายแก่ ๆ ชั่วโมง โฮมรูม ท่านพูดวิสัยทัศน์ให้นักเรียนฟัง ทั้งโรงเรียนค่ะ และเป็นวันแรกที่ครูทุกท่านได้ฟังจากท่านค่ะ ดีค่ะ มีวิสัยทัศน์เยียมค่ะ ขอชมท่านค่ะ ขอบคุณในความกรุณาค่ะ อาจารย์