ภาพถ่ายที่งาน KM ราชการ สู่ LO

     มาทวงถามภาพถ่ายที่ถ่ายครับ ยังไม่เห็นเลยครับ ลืมหรือยังครับ (ยิ้ม ๆ)
คำตอบ

เรียน   คุณชายขอบ

     ขอโทษคุณชายขอบมากๆ เลยค่ะ (หน้าหงอยๆ) ไม่ลืมค่ะนึกถึงอยู่เสมอ  จะรีบนำรูปมาลงใน blog ค่ะ

ตูน

ชายขอบ

     รับทราบแล้วครับ จักรอ (ยิ้ม ๆ)