อย่าลืมเปิด blogs!

เรียน คุณ Sintornese

           อย่าลืมเปิด blog(s) มิฉะนั้นจะโดนตามทวงถามทุกๆ 2-3 วัน 5555

 

 

คำตอบ