ขอโน๊ตเพลงปูไข่ไก่หลง

บิ๊
ขอโน๊ตเพลงปูไข่ไก่หลงด้วยค่ะ
คำตอบ
เพลง  ปูไก่ไข่หลง

สร้อย

--ลล  ดดรร  ฟฟรร  ดดลล  --รร  ฟฟชช  ลลชช ฟฟรร
--ลล  ดดรร

เนื้อเพลง

-ช-ล  -ด-ร  ---ฟ  ---ร  -ด-ฟ  -ช-ล  ---ล  -ลลล

-ช-ล  -ด-ร  ---ฟ  ---ร  -ร-ฟ  -ร-ด  --ลด  รดลช

-ช-ล  -ด-ร  -ร-ร  -ด-ด  -ร-ฟ  -ช-ล  ----  -ร-ฟ

---ช  -ล-ฟ  ---ม  -ร-ช  -มรล  -ด-ร (สร้อย)

นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

 เพลง  ปูไก่ไข่หลง

สร้อย

--ลล  ดดรร  ฟฟรร  ดดลล  --รร  ฟฟชช  ลลชช ฟฟรร
--ลล  ดดรร

เนื้อเพลง

-ช-ล  -ด-ร  ---ฟ  ---ร  -ด-ฟ  -ช-ล  ---ล  -ลลล

-ช-ล  -ด-ร  ---ฟ  ---ร  -ร-ฟ  -ร-ด  --ลด  รดลช

-ช-ล  -ด-ร  -ร-ร  -ด-ด  -ร-ฟ  -ช-ล  ----  -ร-ฟ

---ช  -ล-ฟ  ---ม  -ร-ช  -มรล  -ด-ร (สร้อย)

ขอโน๊ตเพลงจระเข้หางยาว ( ทางสักวา ) ด้วยค่ะ
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
  • ได้เลยครับ penpaka  จะกลับไปค้นก่อนนะครับ
  • แล้วจะนำมา ลปรร ในบล๊อกนะครับได้ที่ Dontrithai

หนูรบกวนขอโน๊ตเพลง ผู้หญิงหน้าเงิน ด้วยนะคะ

อาจารย์คะ...หนูขอรบกวนอีกเพลงนะคะเป็นเพลงจีนสากลน่ะค่ะ "เพลงเปาปุ้นจิ้น" จะเป็นการรบกวนมั้ยคะถ้าหนูจะรบกวนขอเนื้อเพลง พร้อมโน๊ตดนตรีด้วยอ่ะค่ะหนูจะซ้อมเล่นตอนปิดเทอมนี้น่ะค่ะ ..อ้อ..หนูลืมบอกอาจารย์ว่าหนูเล่น อิเล็คโทน นะคะ

               ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

                                             น้องหญิง ค่ะ

ขอโน๊ตเพลงรักสาวลูกสองหน่อยคับต้องการด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆคับช่วยหน่อยนะคับขอคุณคับ

- - มม ซซลล ดดลล ซซมม ลลดด รรมม รรดด ลลมม  ซซลล ดรมซ  ลดซล  ซดรม มซมรม ดรมซ ลดลล  ดลซซ  ลซซซ ..................  

อยากได้เพลง  มนต์เมืองเหนือ    มากๆเลยครับ  จะเอาไว้เป่าขลุ่ย   ชอบเพลงนี้มากครับ

วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดข

โนตขอฃงเรานะ

สร้อย มม ชช ลล ดํดํ ลล ชช มม ลล ดํดํ รํรํ มํมํ รํรํ ดํดํ ลล มม ชช ลล

เนื้อ ดรมชล ดํชลชดรม (มชมมมม)ดรมชลดํชลลดํลช(มชลทมช) ดรมชลมชลดรม ลดํรํมํรํดํ ลชดํดํลชมชลล (สร้อย)

สวัสดีค๊าบป๋ม

เพลง ปูไข่ไก่หลง

โน๊ตผิด ทุก คน เลย

ที่จิงแบบนี้ เพลง ปูไข่ไก่หลง เเต่โน๊ตไม่ครบนะคับ

มมซซลลดํดํลลซซมม ฟฟซซลลดํดํลลซซมม

ทฺรมซล ดํลซลดํซ ทฺรมซล ซลซทฺรม

ผม ได้ แค่ นี้

ของ จิง อาจารย์ มาบอก ไม่เชื่อ ก็ ลอง เล่น ดู คับ

^^ พี่คับๆ ๆ

ขอโน๊ตเพลง... 30 ยังแจ๋ว หน่อยนะคับ

ถ้ามี มาทำไม ด้วยก้อดีคับผม....

ขอบคุนล่วงหน้านะคับ

ผิดหมด

หนูขอเฉพาะโน้ตเพลงปูไขที่ขึ้นต้นด้วยตัวมีมีนะค่ะ

เพราะที่โรงเรียนเป็นแบบนี่

แล้วถ้ารู้เกี่ยวกับโน้ตเพลงสุขกันช่วยบอกด้วยนะคร้า