การทำ link

  • ขั้นแรก
  • copy address ที่อยาก link
  • ทำ hight ligh เช่น ธนวรรณ แล้วหารูปลูกโซ่ข้างบน
  • กดลูกโซ่
  • เอาที่ copy ไปไว้ที่ URL กด inseart
  • ก็ OK
คำตอบ