ตกแต่งบันทึก

 • copy
 • สีชมพูทั้งหมด
 • div#title{
       padding: 54px 110px;
       text-align: left;
       font-size: 2.5em;
       color:#ffffff;         
       background:#ffffff;
       background-image:url("
  http://gotoknow.org/file/sspdnong/Colorful-Head.jpg");
       background-repeat:repeat;
       height:40px;}

  div#title span {display:none;}
  ul#user-menu ul {
       background-image: url("
  http://gotoknow.org/file/sspdnong/Colorful-Menu.jpg");
       background-repeat:repeat;
     clear: both;}

  div#page {
  border: dashed 2px #5D2D0A;}

  div#content2
       {width: 74%}

  div#sidebar2 {
       width: 25%;background-image: url("
  http://gotoknow.org/file/sspdnong/Colorful-Sidebar2.jpg");
       background-repeat: no-repeat;}

  body{
       background:#ffffff;
       background-image: url("
  http://gotoknow.org/file/sspdnong/Colorful-Background4.jpg");
       background-repeat: repeat;}

  div#footer {
       font-size: 0.8em;
       clear: both;
       color: #ffffff;
       background-color: #ffffff;
       background-image: url("
  http://gotoknow.org/file/sspdnong/Colorful-Bottom.jpg");
       background-repeat: repeat;}
  form {
       border: dotted 2px #FED377;
       background-image:url("
  http://gotoknow.org/file/sspdnong/Colorful-Form.jpg");
       background-repeat:repeat}


  ไปที่บล็อก
 • ชี้ไปที่
 • เลือกตกแต่งบล็อก
 • ค่าสี เลือก 19
 • ความเข้มเลือก 55
 • นำสีชมพูที่ copy มาวางในช่อง
 • กดบันทึกเก็บ
 • ถ้าไม่ชอบ
 • ไปที่บันทึกคุณ Little  Jazz นะครับ
 • มีให้เลือกมากเลย
 • รอดูนะครับ
คำตอบ