แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

สวัสดีครับ  คุณจรินทรา

         ช่วยเสนอแนะติชมนวัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

         ขอโทษครับ  ช่วยบอกอาชีพ  ที่อยู่ให้ด้วย จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับมาตรฐานของบุคคลครับท่าน

          ขอบคุณมากครับที่ท่านให้ความสนใจงานของนักวิจัยบ้านนอกน้อยคนนี้...

            24/10/2550

คำตอบ