Tag คิดถึง

เพื่อเป็นการขยายเครือข่าย

ผมขอยกให้ท่าเป็นคนที่ผมคิดถึงเสมอด้านความละเอียดละออของข้อมูล

เชิญอ่านที่

http://gotoknow.org/blog/sawaengkku/140376

ขอบคุณครับ

คำตอบ
not yet answered
wwibul
  • ขอบคุณครับ
  • ผม tag ต่อแล้วครับ