เป็นห่วงส่งงานแล้วยัง ไปดูตารางสอบวันที่ 20-21ตุลาคม สอบที่ขอนแก่น

เอารูปผู้ใหญ่บ้านมาโชว์หรือคะ ฝรั่งหายไปไหน

แล้วเรื่องที่เขียน เซ็กได้ความรู้ดี  รู้แล้วว่าผู้ชายมีความสามารถมาก  อีก 2 ชั่วโมงก่อนจะเข้าโลง ก่อนจะตาย ยังทำได้อยู่อีก

คำตอบ