พนังกั้นน้ำบ้านมะบ้าร้อยเอ็ดรอยร้าวใกล้ขาดวอนภาครัฐช่วยด่วน วัชรินทร์

พนังกั้นน้ำบ้านมะบ้าร้อยเอ็ดรอยร้าวใกล้ขาดวอนภาครัฐช่วยด่วน  วัชรินทร์ วันนี้(11 ต.ค. 50)นายสุนทร  ทินบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมะบ้า ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตนเองและคณะได้ออกสำรวจพื้นที่พนังกั้นน้ำ ช่วงวัดคุ้งคงคา ริมฝั่งลำน้ำชีบ้ามะบ้า สภาพโดยทั่วไปตลิ่งพังทรุดลงทุกวัน มีรอยร้าว ด้านล่างเป็นโพรงหากระดับนำสูงขึ้น ต้องขาดและพังลง ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับ นาข้าวกว่า 5,000 ไร่ ละบ้านเรือนประชาชน 5 หมู่บ้าน ได้แก้ บ้านมะบ้า บ้านนางาม บ้านวังทอง บ้านหนองไชยวาน และบ้านดอนแก้ว  โดยแจ้งผ่านนายดิริ วชิโรดม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และนายศศินทร์  ตันกิจจานนท์ นายอำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมส่งนายกรกฎ บุญมิ่ง ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันเข้ามาสำรวจ แต่บอกว่า การช่วยเหลือต้องเป็นการประสบภัยแล้ว จึงจะช่วยได้ และให้ประสานงานกับ นายชัยยา จิตรเอื้อ นายก อบต.บึงงาม เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีต่อไป ปี 2547 เคยขาดลงแล้วครั้งหนึ่งสร้างความเสยหายให้กับประชาชนอย่างมากทางด้านนายพินิจ  พิชยกัลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เร่งรัดให้ดูแลประชาชน อย่างทันเวลากับความต้องการ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้าวสารอาหารแห้ง ส่วนที่บ้านมะบ้าต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วย วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-6850-2416 โทรสาร.0-4351-8449[email protected],[email protected]http://www.watcharin101.net/
คำตอบ