ขอแสดงความยินดี

ขอบคุณพี่เล็ก สุมาลีมากน้องและเพื่อ ๆ ได้ทำงานส่งเยอะมากแล้ว เห็นงานพี่เล้กแล้ว น่าจะได้  A ขอให้พี่เล้กได้เอนะ  ถ้านอนดึก มีกาแฟเพื่อสุขภาพอย่าลืมทานจะได้สุขภาพแข้งแร็งและเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องต่อไป
คำตอบ
ย.ห. อย่าห่วง  เราทำได้คะ พื่ออนาคต ที่ใกล้ความฝันและความจริง  ว่าเราก็ทำได้ เหมือนกัน ขอแต่มีความตั้งใจ  และมุ่งมั่น ขยันอดทนขอ ให้ฝ่าฟันความยากลำบากไป  และจบพร้อมๆกัน  เราจะไปรับปริญญาด้วยกัน
คนรุ่นเก่าพัฒนา ว่าที่บัณฑิต

รูปใครน้อ  เหมือนทอมเลย  ขอบคุณมากนะ  ได้กี่เรื่องแล้ว  เดี๋ยวพี่จะไปแสดงความคิดเห็นให้

เป็นตัวอย่าง  ก็แย่อยู่นี่แหละ นักเรียนโข่ง ถ้าไม่มาเรียน ก็ไม่รู้จะเอาความรู้อะไรมาเขียนสอบ  ไม่มาย่อมไม่รู้  ถ้ามาพอจะเก็งข้อสอบได้