แผ่นดิน..ปฐพี

แผ่นดิน..ปฐพี  อันกว้างใหญ่

แผ่นดิน...คือที่ๆ..ให้เราได้สร้างวิญญาณ  หัวใจ หล่อหลอมเป็นชีวิต

คำตอบ