รบกวน..กรุณาส่งประวัติและประสบการณ์ด้วยค่ะ

น้องกะปุ๋มขา  รบกวนส่งประวัติและประสบการณ์ให้ผู้ดำเนินการกล่าวแนะนำ(ในงาน Km คณะแพทย์ มข.)ด้วยค่ะ...ส่งmailพี่ติ๋วก็ได้ค่ะ

                         ขอบคุณค่ะ

คำตอบ
ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี   ทางด้านการพยาบาล (Nursing)

ปริญญาโท   ทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Guidance and Counseling) และ ทางด้านบริหารการพยาบาล (Administration of Nurse)

ปริญญาเอก    ทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Psychology of Counseling)  และทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Educational of Technology) - Ph.D candidate

ประวัติการทำงาน...

ปัจจุบัน  พยาบาลวิชาชีพ  หัวหน้างานให้คำปรึกษาและงานสุขภาพจิต กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร

 

"วิทยากรเครือข่ายสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)" 

หรือเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ

http://gotoknow.org/profile/kapoom