เชิญเยี่ยมชมชาว กศน. สุไหงปาดี

ยินดีที่รู้จักครูนงคะ  ถ้ามีโอกาสเชิญแวะมาเที่ยว และชมกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน. สุไหงปาดีบ้างนะคะ  อาจจะมีอะไรดี ๆ ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง กศน. ที่ต่างบริบท  ขอบคุณและยินดีต้อนรับค่ะ

คำตอบ

ท่าน ผอ.สิริกาญจน์

               ยินดีเช่นกันครับที่ได้มา ลปรร.กัน...มีอะไรให้ช่วยก็ยินดีครับ