ยินดีที่รู้จัก

              ยินดีที่รู้จัก  มีโอกาสเฃิญมาเที่ยวนราธิวาส นะคะ
คำตอบ