มิตรสมานสะพานประจวบ

ท่านสะพานประจวบ 

ดูใบหน้าอวบอิ่มยิ้มแย้มใส 

ทั้งฝากกลอนเพื่อนดีมีน้ำใจ 

คนอย่างนี้ใช่หาได้ง่ายนัก  

ชื่นชมที่ท่านขยันเขียน 

พากเพียรส่งสาส์นสมานสมัคร 

นักเลงกลอนไม่นอนนิ่งในสิ่งรัก 

ขอขอบคุณจากผม..ครูชา 

คำตอบ