ความคิดถึงที่มอบให้

กำลังใจที่มอบให้ เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสิ่งดี ๆ

ในการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนา ( เพื่อนๆ ในกลุ่ม )

คำตอบ