รู้แล้ว G2K อักษรย่อ GOTOKNOW

ถึงคุณพิษณุแอ๋  ที่รักยิ่ง   เมื่อกี้พี่เข้าไปบลอ็คของน้อง  อาร์มโต้ย  ลูกชายคุณใช่ไหม  เก่งมาก  แสดงว่า  งานให้ลูกพิมพ์ให้ใช่เปล่า  ล้อเล่นนา

คำตอบ