ตอบความเห็น

ได้อธิบายตอบไว้แล้วครับ

ขอบคุณที่ติดตามอ่าน

คำตอบ

สวัสดีครับ อาจารย์

จะติดตามทะยอยอ่านไปเรื่อยๆ นะครับ

ขอบพระคุณมากครับ