Small Talk KM เติมเต็ม QA

ความคิดเห็น
P
JJ
เมื่อ ส. 28 ก.ค. 2550 @ 13:08 [ 332999 ] จาก 202.12.97.116
เรียน ท่านสายน้ำแห่งความคิด วิชิตแห่ง มมส
  •  การนำ KM มาเติมเต็ม งานประจำ
  • ถ้าหัวปลาชัด
  • จัดมาเข้ามาในระบบการประกันคุณภาพ
  • น่าจะทำให้การขับเคลื่อนมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
  • ทีมงานว่างวันใด
  • ขอรวมใจชาว KM เติมเต็ม QA กันสักมื้อได้ใหม ครับ
  • ท่าน Jack จะเรียนประสานเชิญท่านพี่ Panda และ ท่านสายน้ำมา Small Talk กันก่อนดีใหมครับ
คำตอบ

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

ยินดีเป็นคุณประสาน ครับ

ขอยกคำกล่าวของท่านอฺธิการบดี

ระบบประกันคุณภาพ หรือระบบการประกันคุณภาพ ก็ต้องเข้าใจว่าเป็น "ระบบ" สามารถจะกำกับกระบวนการดำเนินงานที่เท่าให้เรา "ประกัน" หรือ "รับรอง" หรือ "สัญญา" ได้ว่า  สิ่ง ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่ได้รับการประกันคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพ นั้น จะเป็นไปตามที่องค์กร "ประกาศ" ให้ทราบล่วงหน้าได้ "อย่างแน่นอน"

ขอบคุณครับ