ประสานเรื่องหนังสืองานสัมมนาที่เชียงใหม่ครับ

เรียนอาจารย์ธวัชที่นับถือครับ

ผมขออนุญาติประสานในที่นี่ เรื่องงานสัมมนาที่เชียงใหม่ หนูมะปรางเคยเรียนติดต่อแล้ว แต่อาจารย์ไม่ว่าง ผมอยากประสานเรื่องหนังสือการจัดการความรู้ครับ คงส่งมาจำหน่ายอย่างละ 20 เล่ม และอยากเรียนขออนุเคราะห์ เรื่องของส่วนรางวัล เป็นหนังสือหรือ CD เกี่ยวกับการจัดการความรู้สักจำนวนหนึ่งครับ

คำตอบ
not yet answered
Thawat

เรียนอาจารย์พิชัย

หากเป็นเรื่องหนังสือ  ติดต่อคุยรายละเอียดกับคุณสุปราณี จริยะพร   โทร 02-298 0664-8 ต่อ 331  โดยตรงได้เลยนะครับ

หรือ email : [email protected]